Tilbake

Innhold

Neste

Du er her: Islam Guide  > Norsk hovedside > Innhold

(Merk: Denne innholdsfortegnelsen er identisk med innholdsfortegnelsen i rammen til venstre.)

Forord

 

Kapittel 1
Noen bevis for sannheten i islam

(1) De vitenskapelige mirakler i den hellige Koranen

A) Koranen om menneskets embryonalutvikling

B) Koranen om fjell

C) Koranen om universets opprinnelse

D) Koranen om cerebrum (storehjernen)

E) Koranen om hav og elver

F) Koranen om dype hav og undervannsbølger

G) Koranen om skyer

H) Vitenskapsmenns kommentarer om de vitenskapelige mirakler i den hellige Koranen (med RealPlayer video)

(2) Den store utfordringen til å produsere et kapittel lik kapitlene i den hellige Koranen

(3) Bibelske profetier om ankomsten til Mohammad , islams profet

(4) Vers i Koranen som har forutsagt fremtidige hendelser som senere har funnet sted

(5) Mirakler utført av profeten Mohammad

(6) Mohammads  enkle levesett

(7) Den fenomenale veksten i islam

 

Kapittel 2
Noen fordeler ved islam

(1) Døren til det evige paradiset

(2) Redning fra helvetesilden

(3) Sann lykke og indre fred

(4) Tilgivelse for alle tidligere synder

 

Kapittel 3
Generell informasjon om islam

Hva er Islam?

Grunnleggende om troen i Islam

1) Troen på Gud

2) Troen på englene

3) Troen på Guds åpenbarte bøker

4) Troen på profetene og Guds budbringere

5) Troen på dommedag

6) Troen på Al-Qadar

Finnes det andre hellige kilder foruten Koranen?

Eksempler på profeten Mohammads  uttalelser

Hva sier islam om dommedag?

Hvordan blir man muslim?

Hva handler Koranen om?

Hvem er profeten Mohammad ?

Hvordan påvirket spredningen av islam den vitenskapelige utviklingen?

Hva tror muslimene om Jesus?

Hva sier islam om terrorisme?

Menneskerettigheter og rettsvesen i islam

Hva er kvinners status i islam?

Familien i islam

Hvordan behandler muslimer de eldre?

Hva er de fem søylene i islam?

1) Vitnesbyrd om troen

2) Bønnen

3) Å gi  Zakat (støtte til de trengende)

4) Faste i måneden Ramadan

5) Pilegrimsferd til Mekka

For mer informasjon om islam

Forslag og kommentarer til denne boken

Referanser

Om redaksjonen

Copyright


 

Tilbake

Innhold

Neste

Norsk hovedside: www.islam-guide.com/no