Du er her: Islam Guide > Norsk hovedside > Kapittel 2, Noen fordeler ved islam > (1) Døren til det evige paradiset

Kapittel 2
 

    Islam gir mange fordeler for både enkeltindividet og for samfunnet. Dette kapittelet omtaler noen av fordelene man oppnår gjennom islam for det enkelte menneske.

(1) Døren til det evige paradiset

     Gud har sagt i Koranen:

 Og bebud (O Mohammad) for dem som tror og lever rettskaffent, at der venter dem haver (Paradiset), hvor elver flyter... 

(Koranen, 2:25)

     Gud har også sagt:

 Kappes med hverandre om Herrens tilgivelse og et Paradis som er like vidt som himlenes og jordens vidde, og som er gjort klart for dem som tror på Gud og Hans sendebud...  

(Koranen, 57:21)

Profeten Mohammad har fortalt oss at den personen med lavest rang i paradiset, vil ha ti ganger mer enn denne verdens sidestykke.1 Og han eller hun vil få hva han eller hun enn begjærer og ti ganger mer.2 Profeten Mohammad har sagt: {Et område i Paradiset tilsvarende størrelsen på en fot, vil være bedre enn hele verden og alt som finnes i den.}3 Han sa også: {I Paradiset finnes ting som ingen øyne har sett, som ingen ører har hørt og som intet menneskelig sinn har tenkt på.}4 Han sa også: {Den mest ulykkelige mannen i hele verden blant de som er ment for Paradiset, vil få oppleve Paradiset et øyeblikk. Så vil han bli spurt:  ”Sønn av Adam, har du noen gang vært utsatt for lidelser? Har du noen gang opplevd motgang?” Og han vil svare: ”Nei, ved Gud, O Herre! Jeg har aldri vært utsatt for lidelser, og jeg har aldri opplevd noen motgang.”}5

     Dersom du kommer inn i paradiset, vil du leve et meget lykkelig liv uten sykdom, smerte, tristhet eller død. Gud vil være fornøyd med deg, og du vil leve der for evig. Gud har sagt i Koranen:

 Men de som tror og lever rettskaffent vil Vi føre inn i haver (Paradiset) hvor elver flyter, hvor de vil leve for evig… 

( Koranen, 4:57)

_____________________________

Fotnoter:

(1) Fortalt i Sahih Muslim, #186 og Sahih Al-Bukhari, #6571. Back from footnote (1)

(2) Fortalt i Sahih Muslim #188 og Mosnad Ahmad, #10832. Back from footnote (2)

(3) Fortalt i Sahih Al-Bukhari, #6568 og Mosnad Ahmad, #13368. Back from footnote (3)

(4) Fortalt i Sahih Muslim, #2825 og Mosnad Ahmad,# 8609. Back from footnote (4)

(5) Fortalt i Sahih Muslim, #2807 og Mosnad Ahmad, #12699. Back from footnote (5)
 

Norsk hovedside: www.islam-guide.com/no