Du er her: Islam Guide > Norsk hovedside > Kapittel 3, Generell informasjon om islam > Familien i islam

Familien i islam

     Familien som grunnenhet i sivilisasjonen er nå i ferd med å gå i oppløsning. Islams familiesystem gir rettigheter til ektemann, hustru, barn og slektninger i fin likevekt. Dette gir næring til uselvisk oppførsel, sjenerøsitet og kjærlighet i rammen av et velorganisert familiesystem. Freden og sikkerheten som utvikles i en stabil familiegruppe, blir høyt verdsatt og blir ansett som en nødvendighet for familiemedlemmenes åndelige vekst. Et samfunn med storfamilier der man verdsetter barn høyt, skaper et harmonisk sosialsystem.

 

Norsk hovedside: www.islam-guide.com/no