Tilbake

Innhold

Neste

Du er her: Islam Guide > Norsk hovedside > Forord

Dette nettstedet er en kort guide for å forstå islam. Denne guiden inneholder tre kapitler.

Det første kapittelet, ”Noen bevis for sannheten i islam”, svarer på viktige spørsmål som mange mennesker ønsker svar på:

n   Er Koranen virkelig de ordrette ord fra Gud, åpenbaringer fra Ham?

n   Er profeten Mohammad 1 sannelig en profet sendt av Gud?

n   Er islam virkelig en religion fra Gud?

I dette kapittelet nevnes seks typer bevis:

1)  De vitenskapelige mirakler i den hellige Koranen: I denne delen diskuteres ved hjelp av illustrasjoner, noen vitenskapelige fakta av nyere dato, som er omtalt i den hellige Koranen som ble åpenbart for fjortenhundre år siden.

2)  Den store utfordringen til å produsere ett kapittel lik kapitlene i den hellige Koranen: I Koranen har Gud utfordret hele menneskeheten til å produsere ett eneste kapittel lik kapitlene i Koranen. Helt siden Koranen ble åpenbart for fjortenhundre år siden, og fram til i dag, har ingen klart å møte denne utfordringen - selv om det korteste kapittelet i Koranen (kapittel 108) bare består av ti ord.

3)  Bibelske profetier om ankomsten til Mohammad , islams profet: I denne seksjonen diskuteres noen bibelske profetier om profeten Mohammads komme.

4)  Vers i Koranen som har forutsagt fremtidige hendelser som senere har funnet sted: Koranen har forutsagt fremtidige hendelser som senere har funnet sted, for eksempel romernes seier over perserne.

5)  Mirakler utført av profeten Mohammad : Mange mirakler ble utført av profeten Mohammad . Disse miraklene ble bevitnet av mange mennesker.

6)  Mohammads enkle levesett: Dette indikerer klart og tydelig at Mohammad ikke var en falsk profet som påropte seg tittelen profet for å tilegne seg materielle goder, ære eller makt.

Fra disse seks typer bevis kan vi konkludere følgende:

n   Koranen må være de ordrette ord fra Gud, åpenbart av Ham.

n   Mohammad er sannelig en profet sendt av Gud.

n   Islam er virkelig en religion fra Gud.

Dersom vi vil vurdere om en religion er sann eller falsk, bør vi ikke basere denne vurderingen på våre følelser eller tradisjoner. Vi bør heller basere vurderingen på vår fornuft og vårt intellekt. Da Gud sendte profetene, støttet Han dem med mirakler og bevis som bekreftet at de var sanne profeter sendt av Gud og at religionen de forkynte var sann.

I andre kapittel, ”Noen fordeler ved islam”, nevnes noen av fordelene som islam fremskaffer for det enkelte mennesket, slik som:

1) Døren til det evige paradiset

2) Redning fra helvetesilden

3) Sann lykke og indre fred

4) Tilgivelse for alle tidligere synder

Det tredje kapittelet, ”Generell informasjon om islam”, gir generell informasjon om islam, retter opp noen misforståelser om islam, og svarer på spørsmål som:

n Hva sier islam om terrorisme?

n Hva er kvinners status i islam? 

_____________________________

Fotnoter:

(1)  De arabiske ordene uttales: "Salla Allahu aleihi wa sallam", og betyr: ”Måtte Gud opphøye hans omtale og beskytte ham mot ufullkommenhet.” (Klikk her for å for å forstørre den arabiske teksten.) Back from footnote (1)
 

Norsk hovedside: www.islam-guide.com/no