Du er her: Islam Guide > Norsk hovedside > Kapittel 3, Generell informasjon om islam > Eksempler på profeten Mohammads (saws) uttalelser

       Eksempler på profeten            Mohammads uttalelser

n  {De troende, med sin kjærlighet, barmhjertighet og vennlighet mot hverandre, er som en kropp: dersom en del er syk, så merker hele kroppen dens søvnløshet og feber.}1

n  {De mest perfekte av de troende, er de som utviser høyest moral. Og de beste blant disse er de som behandler sine koner best.}2

n  {Ingen av dere tror (fullstendig) før han ønsker for sin bror det som han ønsker for seg selv.}3

n  {De barmhjertige vil bli vist barmhjertighet fra den  mest Barmhjertige. Vis barmhjertighet mot dem på jorden, og Gud vil vise barmhjertighet mot deg.}4

n  {Å smile til din bror er nestekjærlighet…}5

n  {Et vennlig ord er nestekjærlighet.}6

n  {Hvem enn som tror på Gud og på den siste dag (Dommedag), bør være vennlig mot sin nabo.}7

n  {Gud dømmer dere ikke ut fra deres ytre og deres rikdommer, men Han ser inn i deres hjerter og Han gransker deres gjerninger.}8

n  {Betal arbeideren hans lønn før svetten hans tørker.}9

n  {En mann som gikk langs en sti følte seg meget tørst. Da han kom til en brønn, klatret han ned og drakk av den, og så klatret han opp igjen. Da så han en hund med tungen hengende ut, som prøvde å slikke gjørme for å slukke tørsten. Mannen sa: ”Denne hunden føler tørsten like sterkt som jeg gjorde.” Han klatret ned i brønnen igjen, fylte sin sko med vann og ga dette til hunden så den fikk drikke. Og Gud takket ham og tilgav hans synder.} Profeten ble spurt: ”Guds budbringer, blir vi belønnet for vennlighet mot dyr?” Han sa: {Det gis en belønning for vennlighet mot alle levende dyr og mennesker.}10 

_____________________________

Fotnoter:

(1) Fortalt i Sahih Muslim, #2586 og Sahih Al-Bukhari, #6011. Back from footnote (1)

(2) Fortalt i Mosnad Ahmad, #7354 og Al-Tirmizi, #1162. Back from footnote (2)

(3) Fortalt i Sahih Al-Bukhari, #13 og Sahih Muslim, #45. Back from footnote (3)

(4) Fortalt i Al-Tirmizi, #1924 og Abu Dawood, #4941. Back from footnote (4)

(5) Fortalt i Al-Tirmizi, #1956. Back from footnote (5)

(6) Fortalt i Sahih Muslim, #1009 og Sahih Al-Bukhari, #2989. Back from footnote (6)

(7) Fortalt i Sahih Muslim, #48 og Sahih Al-Bukhari, #6019. Back from footnote (7)

(8) Fortalt i Sahih Muslim, #2564. Back from footnote (8)

(9) Fortalt i Ibn Majah, #2443. Back from footnote (9)

(10) Fortalt i Sahih Muslim, #2244 og Sahih Al-Bukhari, #2466. Back from footnote (10)
 

Norsk hovedside: www.islam-guide.com/no