Du er her: Islam Guide > Norsk hovedside > Kapittel 2, Noen fordeler ved islam > (3Sann lykke og indre fred

(3) Sann lykke og indre fred

Sann lykke og fred kan man finne ved å underkaste seg befalinger fra Skaperen og Opprettholderen av denne verden. Gud har sagt i Koranen:

 ...Sannelig, ved å minnes Gud finner hjertene hvile.

(Koranen, 13:28)

Derimot vil den som vender seg bort fra Koranen måtte føre et liv i motgang i denne verden. Gud har sagt:

 Men den som vender seg bort fra Min formaning (Koranen),1 han vil få et vanskelig liv, og på Dommedag vil Vi oppvekke ham blind. 

(Koranen, 20:124)

Dette kan muligens forklare hvorfor noen mennesker gjør selvmord selv om de nyter den materielle komforten som kan kjøpes for penger. Se for eksempel på Cat Stevens (nå Yusuf Islam), en tidligere berømt popstjerne som kunne tjene mer enn 150.000 dollarén kveld. Etter at han konverterte til islam, fant han sann lykke og fred, noe han ikke hadde funnet i materialistisk suksess.2

_____________________________

Fotnoter:

(1) Dvs en som verken tror på Koranen eller følger dens befalinger.Back from footnote (1)

(2) Den nåværende postadressen til Cat Stevens (Yusuf Islam), i fall du vil spørre ham om hans følelser etter at han konverterte til islam, er: 2 Digswell Street, London N7 8JX, United Kingdom.  Back from footnote (2)
 

Norsk hovedside: www.islam-guide.com/no