Du er her: Islam Guide > Norsk hovedside > Kapittel 1, Noen bevis for sannheten i islam > (1) De vitenskapelige mirakler i den hellige Koranen > B) Koranen om fjell

B) Koranen om fjell

Boken Earth [Jorden] er en generell oppslagsbok som benyttes på mange universiteter rundt om i verden. Den ene av bokens to forfattere er professor emeritus Frank Press. Han var vitenskapelig rådgiver for den tidligere amerikanske president Jimmy Carter, og i 12 år var han president for National Academy of Sciences [Nasjonalakademiet for vitenskap] i Washington DC. Han skriver i boken at fjellene har underliggende røtter.1 Disse røttene er dypt fundamentert i jorden, og dette gir fjellene en fasong som ligner på plugger (se figur 7, 8 og 9).
 

Figur 7: Fjellene har dype røtter under jordens overflate. (Earth   [Jorden], Press og  Siever, s. 413)

 

Figur 8: Skjematisk tverrsnitt. Fjellene har dype plugglignende røtter fundamentert i jorden. (Anatomy of the Earth [Jordens anatomi], Cailleux, s. 220)

Figur 9: Denne illustrasjonen viser hvordan fjellene på grunn av de dype røttene, har plugglignende form. (Earth Science [Vitenskapen om jorden], Tarbuck og Lutgens, s. 158)

Slik er fjellene beskrevet i Koranen, Gud sier:

 Har Vi ikke gjort jorden som et leie, og fjellene som plugger? 

(Koranen, 78:6-7)

Moderne vitenskap om jorden har bevist at fjellene har dype røtter under jordoverflaten (se figur 9), og at disse røttene kan være flere ganger dypere enn fjellenes høyde over jordoverflaten.2 Det mest passende ordet for å beskrive fjellene på grunnlag av denne informasjonen, er ordet ’plugg’, siden mesteparten av en korrekt innsatt plugg er skjult under bakkenVitenskapshistorien forteller oss at teorien om at fjellene har dype røtter, ble introdusert først i siste halvdel av det nittende århundre.3

Fjellene har også en viktig rolle i stabiliseringen av jordskorpen.4 De hindrer at jorden rister. Gud har sagt i Koranen:

 Og Han har satt faste fjell i jorden                så den ikke skal riste med dere…

(Koranen, 16:15)

Likeså hevder den moderne platetektonikk-teorien at fjellene fungerer som stabilisatorer for jorden. Denne kunnskapen om fjellenes rolle som stabilisatorer for jorden, har først begynt å bli forstått innenfor rammen av platetektonikk siden slutten av 1960-årene.5

Er det mulig at noen på profeten Mohammads tid kunne ha kjent til fjellenes sanne form? Er det mulig at noen kunne forestille seg at det enorme fjellet som man ser framfor seg, faktisk går dypt ned i jorden og har en rot, slik som vitenskapsmenn har kommet fram til? Et stort antall bøker innen geologi beskriver kun den delen av fjellet som er over jordoverflaten. Dette fordi disse bøkene ikke er skrevet av spesialister innen geologi. Moderne geologi har bekreftet sannheten i versene fra Koranen.

_____________________________

Fotnoter:

(1) Earth [Jorden] Press og Siever, s. 435. Se også Earth Science [Vitenskap om jorden] Tarbuck og Lutgens, s. 157. Back from footnote (1)

(2) The Geological Concept of Mountains in the Qur’an [Det geologiske konseptet om fjell i Koranen], El-Naggar, s. 5. Back from footnote (2)

(3) The Geological Concept of Mountains in the Qur’an  [Det geologiske konseptet om fjell i Koranen], El-Naggar, s. 5. Back from footnote (3)

(4) The Geological Concept of Mountains in the Qur'an [Det geologiske konseptet om fjell i Koranen], El-Naggar, s. 44-45. Back from footnote (4)

(5) The Geological Concept of Mountains in the Qur'an [Det geologiske konseptet om fjell i Koranen], El-Naggar, s. 5. Back from footnote (5)
 

Norsk hovedside: www.islam-guide.com/no