Du er her: Islam Guide > Norsk hovedside > Resitasjoner fra den hellige Koranen

Resitasjoner fra den hellige Koranen

Nedenfor følger noen utvalgte vers fra den hellige Koranen. Sammen med resitasjonene av disse versene, følger en skriftlig oversettelse1 av versenes betydning (trenger RealPlayer):

n  Vers om Jesus (Fred være med ham):  

      Kapittel 5, vers 116-120 Audio Clip and Text (tid: 2 min. og 28 sek.)
 

n  Vers om skriftens folk (kristne og jøder):  

      Kapittel 5, vers 15-19 Audio Clip and Text (tid: 3 min. og 45 sek.)

      Kapittel 5, vers 72-76 Audio Clip and Text (tid: 2 min. og 15 sek.)
 

n  Vers om troen på Gud og om det hinsidige:

      Kapittel 82, vers 1-19 Audio Clip and Text (tid: 2 min. og 21 sek.)

      Kapittel 89, vers 21-30 Audio Clip and Text (tid: 1 min. og 20 sek.)

      Kapittel 6, vers 19-32 Audio Clip and Text (tid: 6 min. og 2 sek.)
 

Flere resitasjoner fra den hellige Koranen finner du på følgende internettsider:

Resitasjoner fra den hellige Koranen på www.islam.org (inneholder skriftlige oversettelser til engelsk)

Resitasjoner fra den hellige Koranen på  www.islamway.com (inneholder muntlig oversettelse til engelsk samt flere forskjellige opplesere)

_____________________________

Fotnoter:

(1) Oversettelsene er hovedsaklig fra oversettelsen av dr. William (Daoud) Peachy og dr. Manech Al-Johani. Back from footnote (1)
 

Norsk hovedside: www.islam-guide.com/no