Du er her: Islam Guide > Norsk hovedside > Om redaksjonen

Om redaksjonen

Forfatter

I. A. Ibrahim

Norsk oversettelse

Sandra Maryam Moe

Aina Nilsen

Hovedredaktører

Dr. William (Daoud) Peachy

Michael (Abdul-Hakim) Thomas

Tony (Abu-Khaliyl) Sylvester

Idris Palmer

Jamaal Zarabozo

Ali AlTimimi

Vitenskapelige redaktører

Professor Harold Stewart Kuofi

Professor F. A. State

Professor Mahjoub O. Taha

Professor Ahmad Allam

Professor Salman Sultan

Førsteamanuensis H. O. Sindi 

 

 

Norsk hovedside: www.islam-guide.com/no