In the Name of God, the Most Gracious, the Most Merciful

Islam Guide Title

En kort illustrert guide for å forstå islam

Denne islamske guiden er laget for ikke-muslimer som ønsker å lære mer om islam, muslimer og den hellige Koranen. Guiden er rik på informasjon, referanser, bibliografi og illustrasjoner. Den har blitt gransket og redigert av mange professorer og andre folk med høy utdanning. Den er kort og enkel å lese, men likevel inneholder den mye vitenskapelig kunnskap. Denne guiden inneholder bl.a. hele boken A Brief Illustrated Guide to Understanding Islam [En kort illustrert guide for å forstå islam].

Forord

 

Kapittel 1
Noen bevis for sannheten i islam

(1) De vitenskapelige mirakler i den hellige Koranen

Cover of the book.  Click here to enlarge

Omslag til boken En kort illustrert guide for å forstå islam. (Klikk på bildet for å forstørre det.)

A) Koranen om menneskets embryonalutvikling

B) Koranen om fjell

C) Koranen om universets opprinnelse

D) Koranen om cerebrum (storehjernen)

E) Koranen om hav og elver

F) Koranen om dype hav og undervannsbølger

G) Koranen om skyer

H) Vitenskapsmenns kommentarer om de vitenskapelige mirakler i den hellige Koranen

(2) Den store utfordringen til å produsere et kapittel lik kapitlene i den hellige Koranen

(3) Bibelske profetier om ankomsten til Mohammad , islams profet

(4) Vers i Koranen som har forutsagt fremtidige hendelser som senere har funnet sted

(5) Mirakler utført av profeten Mohammad

(6) Mohammads  enkle levesett

(7) Den fenomenale veksten i islam

 

Kapittel 2
Noen fordeler ved islam

(1) Døren til det evige paradiset

(2) Redning fra helvetesilden

(3) Sann lykke og indre fred

(4) Tilgivelse for alle tidligere synder

 

Kapittel 3
Generell informasjon om islam

Hva er Islam?

Grunnleggende om troen i islam

1) Troen på Gud

2) Troen på englene

3) Troen på Guds åpenbarte bøker

4) Troen på profetene og Guds budbringere

5) Troen på dommedag

6) Troen på Al-Qadar

Finnes det andre hellige kilder foruten Koranen?

Eksempler på profeten Mohammads uttalelser

Hva sier islam om dommedag?

Hvordan blir man muslim?

Hva handler Koranen om?

Hvem er profeten Mohammad ?

Hvordan påvirket spredningen av islam den vitenskapelige utviklingen?

Hva tror muslimene om Jesus?

Hva sier islam om terrorisme?

Menneskerettigheter og rettsvesen i islam

Hva er kvinners status i islam?

Familien i islam

Hvordan behandler muslimer de eldre?

Hva er de fem søylene i islam?

1) Vitnesbyrd om troen

2) Bønnen

3) Å gi Zakat (støtte til de trengende)

4) Faste i måneden Ramadan

5) Pilegrimsferd til Mekka

 

For mer informasjon om islam

Forslag og kommentarer til denne boken

Referanser

Om redaksjonen

Copyright

Merk: Gjennomgang og lesing av dette nettstedet            gjøres mest gunstig ved å klikke på lenken     Neste som befinner seg nederst på hver side.

 

Denne websiden er besøkt

ca Free Hit Counter ganger

 

siden 5. august 2005  

Norsk hovedside: www.islam-guide.com/no

Dette nettstedet er oversatt av Sandra Maryam Moe og Aina Nilsen