Du er her: Islam Guide > Norsk hovedside > Kapittel 2, Noen fordeler ved islam > (2Redning fra helvetesilden

(2) Redning fra helvetesilden

      Gud har sagt i Koranen:

 Sannelig, de som er vantro og dør som vantro, ikke engang jorden fylt av gull ville blitt godtatt dersom noen av dem tilbød dette som løskjøping. For dem venter en pinefull straff, og de vil ikke ha noen hjelpere.

(Koranen, 3:91)

    Dette livet er vår eneste sjanse til å vinne paradiset og unnslippe helvetesilden. Om man dør i vantro, så får man ingen ny sjanse til å komme tilbake til verden for så å tro. Som Gud har sagt i Koranen om skjebnen til de vantro på dommedag:

 Om du bare kunne se når de stilles frem for Ilden (Helvete)! Da vil de si: ”Om vi bare kunne bli sendt tilbake (til jorden)! Da ville vi ikke fornekte Herrens ord, men vi ville være blant de troende! 

(Koranen, 6:27)

     Men ingen vil få en slik ny sjanse.

 Profeten Mohammad sa: {Den lykkeligste mannen i verden blant de som er dømt til Ilden (Helvete) på Dommedag, vil få oppleve Ilden et øyeblikk. Så vil han bli spurt: ”Sønn av Adam, har du noen gang opplevd noe godt? Har du noen gang vært velsignet?” Da vil han svare: ”Nei, ved Gud, O Herre!}1 

_____________________________

Fotnoter:

(1) Fortalt i Sahih Muslim, #2807 og Mosnad Ahmad, #12699. Back from footnote (1)
 

Norsk hovedside: www.islam-guide.com/no