Du er her: Islam Guide > Norsk hovedside > Kapittel 1, Noen bevis for sannheten i islam > (5) Mirakler utført av profeten Mohammad

(5) Mirakler utført av profeten Mohammad

Mange mirakler ble utført av profeten Mohammad med Guds tillatelse. Mange mennesker var vitne til disse miraklene. For eksempel:

n  Da de vantro i Mekka spurte profeten Mohammad  om han kunne vise dem et mirakel, så viste han dem splittingen av månen.1

n  Et annet mirakel var da vannet rant fra fingrene til Mohammad . Hans følgesvenner ble en gang tørste og de hadde ikke noe vann, bortsett fra litt vann i en beholder. De kom til ham og fortalte at de ikke hadde noe vann til å vaske seg for bønn, og at de heller ikke hadde noe drikkevann bortsett fra det som var i beholderen. Mohammad la så sin hånd i beholderen, og vannet begynte å strømme ut mellom fingrene hans. Så drakk de og vasket seg for bønn. De var femtenhundre følgesvenner.2

Også mange andre mirakler ble utført av ham eller hendte med ham.

_____________________________

Fotnoter:

(1) Fortalt i Sahih Al-Bukhari, #3637 og Sahih Muslim, #2802. Back from footnote (1)

(2) Fortalt i Sahih Al-Bukhari, #3576 og Sahih Muslim, #1856. Back from footnote (2)
 

Norsk hovedside: www.islam-guide.com/no