Du er her: Islam Guide > Norsk hovedside > Kapittel 1, Noen bevis for sannheten i islam > (1) De vitenskapelige mirakler i den hellige Koranen > F) Koranen om dype hav og undervannsbølger

F) Koranen om dype hav og undervannsbølger

Gud har sagt i Koranen:

 Eller det (de vantros tilstand) er som mørket i et dypt hav. Det er dekket av bølger, ovenpå der er igjen bølger og ovenpå der er igjen skyer. Mørke, det ene ovenpå det andre. Om en mann strekker ut sin hånd, så kan han ikke se den… 

(Koranen, 24:40)

Dette verset nevner mørket som finnes i dype sjøer og verdenshav. Så mørkt er det at om man strekker ut hånden, så kan man ikke se den. Mørket i dype sjøer og hav finner vi fra en dybde på ca. 200 meter og dypere. Ved denne dybden er det nesten ikke noe lys (se figur 15). Nedenfor en dybde på 1000 meter finnes det ikke noe lys i det hele tatt.1 Mennesker kan ikke dykke dypere enn førti meter uten bruk av ubåter eller spesialutstyr. Mennesker kan ikke overleve ved egen hjelp  i den dype, mørke delen av havene, slik som ved en dybde på 200 meter.

Figure 15

Figur 15: Mellom 3 og 30 prosent av sollyset reflekteres ved havoverflaten. I løpet av de første 200 meterne blir så alle de syv fargene i lysspekteret absorbert en etter en – alle unntatt blått lys. (Oceans [Hav], Elder og Pernetta, s. 27)

     Vitenskapsmenn har nylig oppdaget dette mørket ved hjelp av spesialutstyr og ubåter som har gjort det mulig å dykke ned i havdypene.

      Fra de følgende setninger i forrige vers, ”…i et dypt hav. Det er dekket av bølger, ovenpå der er igjen bølger og ovenpå der er igjen skyer…”, gjør vi oss forstått med at de dype vann i sjøer og hav er dekket av bølger, og over disse bølgene er det igjen andre bølger. Det er klart at det andre laget med bølger er overflatebølger som vi kan se, fordi verset forklarer at vi over det andre laget med bølger finner skyene. Men hva med de første bølgene? Vitenskapsmenn har nylig oppdaget at det finnes undervannsbølger som ”forekommer på grenseflater mellom lag av forskjellig tetthet.”2 (se figur 16).

Figur 16: Undervannsbølger på grenseflaten mellom to lag av vann med forskjellig tetthet. Det nedre laget har høyere tetthet, og det øvre laget har lavere tetthet. (Oceanography [Oseanografi], Gross, s. 204)

Undervannsbølgene dekker de dypere lag av vann i sjøer og hav, fordi vann dypt nede har en høyere tetthet enn vann som ligger over disse lagene. Undervannsbølger oppfører seg som overflatebølger. De kan også bryte på samme måte som overflatebølgene. Undervannsbølger kan ikke ses med det blotte øye, men de kan påvises ved å studere temperatur- eller saltholdighetsforandringer på bestemte steder.3

_____________________________

Fotnoter:

(1) Oceans [Hav], Elder og Pernetta, s. 27. Back from footnote (1)

(2) Oceanography [Oseanografi], Gross, s. 205. Back from footnote (2)

(3) Oceanography [Oseanografi], Gross, s. 205. Back from footnote (3)
 

Norsk hovedside: www.islam-guide.com/no