Du er her: Islam Guide > Norsk hovedside > Kapittel 1, Noen bevis for sannheten i islam > (4) Vers i Koranen som har forutsagt fremtidige hendelser som senere har funnet sted

(4) Vers i Koranen som har forutsagt fremtidige hendelser som senere har funnet sted

Et eksempel på begivenheter som er forutsagt i Koranen, og som senere har hendt, er romernes seier over perserne som fant sted i løpet av tre til ni år etter at romerne ble beseiret av perserne. Gud har sagt i Koranen:

 Romerne har blitt beseiret i de nærmeste landområder (til den arabiske halvøya), men etter deres nederlag vil de seire i løpet av bedd (tre til ni) år…  

(Koranen, 30:2-4)

La oss se på hva historien sier om disse krigene. Boken History of the Byzantine State [Den bysantinske statens historie] forteller at den romerske hæren led et stort nederlag ved Antiokia i 613, og som et resultat av dette stormet perserne raskt fram på alle fronter.1  På denne tiden var det vanskelig å forestille seg at romerne skulle seire over perserne, men Koranen forutsa at romerne ville seire i løpet av tre til ni år. I 622, ni år etter at romerne ble beseiret, møttes de to styrkene (romerne og perserne) på armensk jord. Resultatet ble en avgjørende seier til romerne over perserne, for første gang siden romernes nederlag i 613.2  Profetien var oppfylt, akkurat som Gud har sagt i Koranen.

    Det finnes også mange andre vers i Koranen, samt uttalelser fra Mohammad , som nevner fremtidige begivenheter som senere har hendt.

_____________________________

Fotnoter:

(1) History of the Byzantine State [Den bysantinske statens historie], Ostrogorsky, s. 95. Back from footnote (1)

(2) History of the Byzantine State [Den bysantinske statens historie],  Ostrogorsky, s. 100-101 og History of Persia [Persias historie], Sykes, vol. 1, s. 483-484. Se også The New Encyclopaedia Britannica [Det nye Britannica leksikon], Micropaedia vol. 4, s. 1036. Back from footnote (2)
 

Norsk hovedside: www.islam-guide.com/no