Du er her : Islam Guide > Norsk hovedside > Kapittel 3, Generell informasjon om islam > Hva er Islam ?

Kapittel  3

Hva er islam?

Islam er en religion som går ut på å akseptere og adlyde Guds lære, som Han har åpenbart til Sin siste profet, Mohammad . 

 

Norsk hovedside: www.islam-guide.com/no