Du er her: Islam Guide > Norsk hovedside > Kapittel 1, Noen bevis for sannheten i islam > (1) De vitenskapelige mirakler i den hellige Koranen > C) Koranen om universets opprinnelse

C) Koranen om universets opprinnelse

Den moderne kosmologiske vitenskap indikerer klart, både gjennom observasjoner og teori, at hele universet på et tidspunkt ikke var noe mer enn en sky av ’røyk’ (en ugjennomsiktig, svært tett og varm gasslignende sammensetning).1  Dette er et av de ubestridte prinsippene i standard moderne kosmologi. Vitenskapsmenn i dag kan observere nye stjerner som blir formet i restene av denne ’røyken’ (se figur 10 og 11).
 

Figure 10

Figur 10: En ny stjerne formes fra en sky av gass og støv (stjernetåke), som er noe av restene av ’røyken’ som var opprinnelsen til hele universet. (The Space Atlas [Atlas over verdensrommet], Heather og Henbest, s. 50)

Figure 11 (Click here to enlarge)

Figur 11: Stjernetåken Lagune er en sky av gass og støv, cirka 60 lysår i diameter. Den blir eksitert av ultrafiolett stråling fra varme stjerner som nylig er dannet inne i stjernetåken. (Horizons, Exploring the Universe [Horisonter, utforskningen av universet], Seeds, illustrasjon 9, fra Association of Universities for Research in Astronomy, Inc [Foreningen av universiteter for forskning innen astronomi])

De lysende stjernene som vi kan se om natten, var på samme måte som hele universet en gang i denne skyen av ’røyk’. Gud har sagt i Koranen:

 Så vendte Han seg mot himmelen        mens den var røyk…

(Koranen, 41:11)

Fordi jorden og himlene over (solen, månen, stjernene, planetene, galaksene, osv.) er blitt formet fra den samme ’røyken’, kan vi konkludere med at jorden og himlene har vært en sammenhengende enhet. Ut fra denne homogene ’røyken’ ble de formet og skilt fra hverandre. Gud har sagt i Koranen:

 Kjenner ikke de vantro til at himlene og jorden var en sammenhengende enhet før Vi separerte dem?…

(Koranen, 21:30)

Dr. Alfred Kroner er en av verdens mest kjente geologer. Han er professor i geologi og leder av geologiavdelingen ved Instituttet for geovitenskap på Johannes Gutenberg-universitetet i Mainz i Tyskland.  Han har uttalt: ”Med tanke på hvor Mohammad kom fra... jeg tror det er nesten umulig at han kunne ha kjent til forhold som universets felles opprinnelse, fordi vitenskapsmenn har funnet ut av dette først i løpet av de senere årene, og da ved hjelp av meget kompliserte og avanserte teknologiske metoder.”2  (Klikk her for å se RealPlayer-filmklipp av denne kommentaren.Video Clip). Han har også uttalt følgende: ”For en person som ikke kjente til noe om kjernefysikk for fjortenhundre år siden, tror jeg ikke at vedkommende av eget intellekt ville kunne være i stand til å finne ut for eksempel at jorden og himlene har felles opphav.”3 (Klikk her for å se RealPlayer-filmklipp av denne kommentaren Video Clip). 

_____________________________

Fotnoter:

(1) The first Three Minutes, a Modern View of the Origin of the Universe [De første tre minuttene, et moderne syn på universets opprinnelse], Weinberg, s. 94-105. Back from footnote (1)

(2) Kilden til denne kommentaren er This is the Truth [Dette er Sannheten] (video). For en kopi av denne videoen, besøk denne siden. Back from footnote (2)

(3) This is the Truth [Dette er Sannheten] (video). Back from footnote (3)
 

Norsk hovedside: www.islam-guide.com/no