Du er her: Islam Guide > Norsk hovedside > Kapittel 3, Generell informasjon om Islam > Hvordan blir man muslim?

Hvordan blir man muslim?

Man konverterer til islam og blir muslim ved å si de følgende ord med overbevisning:La ilaha illa Allah, Mohammador rasoolo Allah. (Klikk her for å høre riktig uttale.) Disse ordene betyr ”Det finnes ingen annen sann guddom foruten Gud (Allah),1 og Mohammad er Guds budbringer (profet). Den første delen, ”Det finnes ingen annen sann guddom foruten Gud”, betyr at ingen har rett til å bli tilbedt unntatt Gud alene, og at Gud ikke har noen partner og heller ingen sønn. For å være muslim bør man også:

n  Tro at den hellige Koranen er de ordrette ord fra Gud, åpenbart av Ham.

n  Tro at dommedagen (dagen for gjenoppvekkelse) er sann, og at denne vil komme slik som Gud har lovet i Koranen.

n  Akseptere islam som sin religion.

n  Ikke tilbe noe annet eller noen annen foruten Gud.

Profeten Mohammad sa: {Det gleder Gud mer at noen angrer seg og vender seg til Ham i anger, enn det en av dere ville føle av glede dersom han red en kamel i villmarken, og den rømmer fra ham med all hans mat og drikke, og han mister alt håp om å fange den inn igjen. Og han kommer til et tre og legger seg ned i skyggen (og venter på døden), for han har mistet alt håp om å finne kamelen. Så, mens han er i denne forfatningen (av fortvilelse), står den plutselig der fremfor ham! Han griper dens grime og roper ut i glede: ”O Gud, Du er min tjener og jeg er din herre!” På grunn av hans intense glede ordlegger han seg feil.}2

The saying, “There is no true god but God, and Muhammad is the Messenger (Prophet) of God”

Erklæringen ”Det finnes ingen annen sann guddom foruten Gud (Allah), og Mohammad er Guds budbringer (profet)” inngravert over en inngang.

_____________________________

Fotnoter:

(1) Som nevnt tidligere: det arabiske ordet Allah betyr Gud (den eneste sanne Gud som skapte hele universet). Ordet Allah brukes av arabisktalende – både av arabiske muslimer og arabiske kristne. For nærmere informasjon om ordet Allah, klikk her. Back from footnote (1)

(2) Fortalt i Sahih Muslim, #2747 og Sahih Al-Bukhari, #6309.Back from footnote (2)
 

Norsk hovedside: www.islam-guide.com/no