Du er her: Islam Guide > Norsk hovedside > Kapittel 1, Noen bevis for sannheten i islam > (1) De vitenskapelige mirakler i den hellige Koranen > E) Koranen om hav og elver

E) Koranen om hav og elver

Moderne vitenskap har oppdaget at på de stedene hvor to forskjellige hav møtes, så er det en barriere mellom dem. Denne barrieren skiller havene fra hverandre, slik at hvert hav har sin egen temperatur, sin egen saltholdighet og sin egen tetthet.1 For eksempel er Middelhavets sjøvann varmere, mer saltholdig og har en lavere tetthet sammenlignet med Atlanterhavets vann. Når Middelhavets sjøvann entrer Atlanterhavet over Gibraltar-stredet, flyttes det flere hundre kilometer inn i Atlanterhavet til en dybde på ca. 1000 meter med sin egen temperatur, saltholdighet og mindre tette karakteregenskap. Middelhavets vann stabiliseres på denne dybden2 (se figur 13).
 

Figur 13: Middelhavets sjøvann entrer Atlanterhavet over Gibraltarterskelen, og beholder sin egen temperatur, saltholdighet og mindre tette karakteregenskap på grunn av barrieren som skiller dem. Temperaturer er oppgitt i grader celsius (°C). (Marine Geology [Marinegeologi], Kuenen, s. 43, med en liten forbedring)

    Selv om det er store bølger, sterke strømmer og tidevann i disse havene, så blandes de ikke og bryter heller ikke barrieren.

     Den hellige Koranen nevner at det er en barriere mellom to hav der de møtes, og at de ikke bryter denne. Gud har sagt:

 Han har satt fri to hav som møtes. Det er en barriere mellom dem. De overtreder ikke.

(Koranen, 55:19-20)

Men når Koranen snakker om skillet mellom ferskvann og saltvann, nevner den eksistensen av ”en hindrende skillevegg” sammen med barrieren. Gud har sagt i Koranen:

 Og det er Han som har satt fri de to typer vann, det ene søtt og velsmakende, og det andre salt og bittert. Og Han har satt mellom dem en barriere og en hindrende skillevegg.

(Koranen, 25:53)

     Man kan jo spørre seg hvorfor Koranen nevner skilleveggen når den snakker om skillet mellom ferskt og salt vann, mens den ikke nevner den når den snakker om skillet mellom to hav.

        Moderne vitenskap har oppdaget at forholdene i en elvemunning hvor ferskvann (søtt vann) og saltvann møtes, er noe annerledes enn det man finner på steder der to hav møtes. Man har oppdaget at det som skiller ferskvann fra saltvann i elvemunninger, er en pycnocline-sone med en markert tetthetsdiskontinuitet som skiller de to lagene.3 Denne skilleveggen (separasjonssonen) har ulik saltholdighet fra både ferskvann og saltvann 4 (se figur 14).

Figur 14: Lengdesnitt som viser saltholdigheten (i promille ‰) i en elvemunning. Her ser vi skilleveggen (separasjonssonen) mellom ferskvann og saltvann. (Introductory Oceanography [Innledende oseanografi], Thurman, s. 301, med en liten forbedring)

Dette har man nylig oppdaget ved å bruke avansert utstyr for å måle temperatur, saltholdighet, tetthet, oksygen-løselighet, osv. Det menneskelige øyet kan ikke se ulikheten mellom de to hav som møtes. Det kan for oss heller synes som om de to havene er ett ensartet hav. Likeså kan ikke det menneskelige øye se vannets inndeling i de tre soner: ferskvann, saltvann og separasjonssonen (skilleveggen) i elvemunninger. 

_____________________________

Fotnoter:

(1) Principles of Oceanography [Oseanografiens prinsipper], Davis, s. 92-93. Back from footnote (1)

(2) Principles of Oceanography [Oseanografiens prinsipper], Davis, s. 93. Back from footnote (2)

(3) Oceanography [Oseanografi], Gross, s. 242. Se også Introductory Oceanography [Innledende oseanografi], Thurman, s. 300-301.Back from footnote (3)

(4) Oceanography [Oseanografi], Gross, s. 244, og Introductory Oceanography  [Innledende oseanografi], Thurman, s. 300-301. Back from footnote (4)
 

Norsk hovedside: www.islam-guide.com/no