In the Name of God, the Most Gracious, the Most Merciful

Home Page: www.islam-guide.com

Contents (Wide Frame)

Search This Site


Contents (Narrow Frame)

Lời nói đầu

 

Chương 1, Một số dấu hiệu nhận biết về tính chân lý của Islam.

(1) Những phép mầu mang tính khoa học trong Thánh Kinh Qur'an

A) Kinh Qur'an và sự Phát triển của Phôi thai

B) Kinh Qur'an và các Ngọn Núi

C) Kinh Qur'an và sự Khởi nguyên của Vũ trụ

D) Kinh Qur'an và Bộ Não

E) Kinh Qur'an với Sông và Biển

F) Kinh Qur'an với Biển sâu và những Con sóng ngầm

G) Kinh Qur'an và các Đám Mây

H) Những Bình luận của các nhà khoa học về những phép mầu mang tính khoa học trong Thánh Kinh Qur'an

(2) The Great Challenge to Produce One Chapter Like the Chapters of the Holy Quran

(3) Những lời tiên đoán trong Kinh thánh về sự giáng sinh của Thiên Sứ Muhammad  , Thiên Sứ của Islam

(4) Những câu thơ trong Kinh Qur'an đề cập đến những sự kiện trong tương lai mà sau đó đã trở thành hiện thực

(5) Những phép mầu mà Thiên Sứ Muhammad , đã thực hiện

(6) Cuộc đời giản dị của Thiên Sứ Muhammad 

(7) Sự lớn mạnh lạ thường của Islam

Chương 2, Một số lợi ích của Islam mang lại cho con người

(1) Cửa đến Thiên đàng

(2) Giải thoát khỏi Hoả ngục

(3) Hạnh phúc thực sự và Sự Tĩnh tâm

(4) Tha thứ cho mọi Tội lỗi trước đây

Chương 3, Thông tin chung về Islam

Islam là gì?

Một số Đức tin cơ bản của Islam

1) Tin vào Thượng Đếd

2) Tin vào các Thiên Thần

3) Tin vào các cuốn sách mà Thượng Đế đã mặc khải

4) Tin vào các Thiên Sứ và những người đưa tin của Thượng đế

5) Tin vào Ngày Phán quyết

6)Tin vào Al-Qadar

Liệu còn có tài liệu thiên liêng nào khác ngoài Kinh Qur'an?

Những ví dụ về những câu nói của Thiên Sứ Muhammad 

Sự lan truyền của Islam đã tác động thế nào đến sự phát triển của Khoa học?

Người Islam tin vào Jesus (Giê-xu) như thế nào?

Islam nói gì về Khủng bố?

Thiên Sứ Muhammad là ai??

Sự lan truyền của Islam đã tác động thế nào đến sự phát triển của Khoa học?

Người Islam tin vào Jesus (Giê-xu) như thế nào?

Islam nói gì về Khủng bố?

Nhân quyền và Công lý trong Islam

Phụ nữ có địa vị thế nào trong Islam?

Gia đình trong Islam

Người Islam đối xử với người cao tuổi như thế nào?

Năm Nguyên tắc cơ bản trong Islam?

1) Chứng tỏ đức tin:

2) Cầu nguyện:

3) Đem Zakat (Lòng trợ giúp cho người nghèo):

4) Nhịn ăn trong tháng Ramadan:

5) Hành hương về Makkah:

Tài liệu tham khảo

Về những người tham gia biên tập

Bản quyền


Những đoạn trích ngâm
trong Thánh kinh Coran
(sử dụng Real Player)

Giúp quảng bá
trang web này

Tải về toàn bộ cuốn
sách với định dạng PDF

Trang chủ:
www.islam-guide.com