A Brief Illustrated Guide To Understanding Islam

Bạn đang ở đây: Trang chủ > Chương 3, Thông tin chung về Islam > Islam nói gì về Khủng bố?

Islam nói gì về Khủng bố?

Islam, tôn giáo của sự khoan dung, không cho phép hành động khủng bố. Trong Kinh Qur'an, Thượng Đế nói:

 Thượng Đế không cấm các ngươi thể hiện lòng tốt và đối xử một cách công bằng với những ai không chiến đấu với các ngươi về tôn giáo và cũng không đuổi các ngươi ra khỏi nhà của mình. Quả thật Thượng Đế yêu quý những người đối xử công bằng.   ( Kinh Qur-an, 60:8)

Thiên Sứ Muhammad  đã cấm binh sỹ của mình giết hại phụ nữ và trẻ em1 và Ông khuyên họ như sau: {...Không được phản bội, không được làm những gì thái quá, không được giết hại trẻ em sơ sinh.}}2  AVà Ông cũng nói: {Bất cứ ai giết hại một người có quan hệ với người Islam sẽ không ngửi thấy mùi hương của Thiên đàng, mặc dù mùi hương của nó có thể lan tỏa kéo dài trong vòng 40 năm.}3

Bên cạnh đó, Thiên Sứ Muhammad  đã cấm hành vi trừng phạt bằng lửa4

Đã có lúc Ông liệt kê giết người vào hàng thứ hai trong những đại tội5 và Ông cũng cảnh báo điều đó trong Ngày Phán quyết, {Trường hợp thứ nhất sẽ được phân xử ở con người vào Ngày Phán xét là trường hợp đổ máu.6}7

Người Islam còn được khuyến khích đối xử tốt với động vật và bị cấm không được làm tổn thương chúng. Có lần Thiên Sứ Muhammad  nói: {Một phụ nữ bị trừng phạt vì chị ta đã giam cầm một con mèo cho đến khi chết. Vì hành động này, chị ta bị đày xuống Địa ngục. Trong khi giam cầm con mèo, chị ta đã không cho nó ăn uống và chị ta cũng không thả nó ra để nó bắt côn trùng ăn.}8

Ông cũng từng nói rằng một người đàn ông đã cho con chó bị khát uống nước, vì thế Thượng Đế đã bỏ qua mọi tội lỗi của anh ta. Người ta hỏi Thiên Sứ  “Hỡi Người đưa tin của Thượng Đế, liệu chúng tôi có được thưởng vì đã đối xử tốt với động vật?” Ông liền trả lời: {Luôn có những phần thưởng dành cho việc đối xử tốt với loài vật hoặc con người.}9

Bên cạnh đó, khi giết động vật làm thức ăn, người Islam được lệnh là phải làm sao để cho động vật ít bị hoảng sợ và tổn thương nhất có thể. Thiên Sứ Muhammad  nói: {Khi các ngươi giết mổ động vật, hãy làm theo cách tốt nhất. Ta cần phải mài dao thật sắc để giảm sự đau đớn cho con vật.}10

Dưới ánh sáng của những điều răn dạy này và những văn bản khác của Islam, hành động kích động sự sợ hãi trong lòng của những thường dân không có phương tiện tự vệ, và việc phá hủy hoàn toàn nhà cửa, tài sản, những hành động ném bom và gây thương tật cho những người lớn và trẻ em vô tội đều bị cấm và là những hành động ghê tởm theo Islam và người Islam. Người Islam theo tôn giáo của hòa bình, khoan dung và độ lượng và phần đông trong số họ không liên quan đến những sự kiện bạo lực mà một số người cho rằng có liên quan đến người Islam. Nếu cá nhân người Islam nào tham dự vào hành động khủng bố, người đó sẽ phạm tội vi phạm những luật lệ của Islam.

_____________________________

Chú thích:

(1) Được thuật lại trong Saheeh Muslim, #1744, và Saheeh Al-Bukhari, #3015. Back from footnote (1)

(2) Được thuật lại trong Saheeh Muslim, #1731, và Al-Tirmizi, #1408. Back from footnote (2)

(3) Được thuật lại trong Saheeh Al-Bukhari, #3166, và Ibn Majah, #2686. Back from footnote (3)

(4) Được thuật lại trong Abu-Dawood, #2675. Back from footnote (4)

(5) Được thuật lại trong Saheeh Al-Bukhari, #6871, và Saheeh Muslim, #88. Back from footnote (5)

(6) Điều này có nghĩa giết và làm bị thương. Back from footnote (6)

(7) Được thuật lại trong Saheeh Muslim, #1678, và Saheeh Al-Bukhari, #6533. Back from footnote (7)

(8) Được thuật lại trong Saheeh Muslim, #2422, và Saheeh Al-Bukhari, #2365. Back from footnote (8)

(9) Được thuật lại trong Saheeh Muslim, #2244, và Saheeh Al-Bukhari, #2466.Back from footnote (9)

(10) Được thuật lại trong Saheeh Muslim, #1955, và Al-Tirmizi, #1409. Back from footnote (10)
 

Trang chủ: www.islam-guide.com