A Brief Illustrated Guide To Understanding Islam

Bạn đang ở đây: Trang chủ > Chương 2, Một số lợi ích của Islam mang lại cho con người > (3) Hạnh phúc thực sự và Sự Tĩnh tâm

(3) Hạnh phúc thực sự và Sự Tĩnh tâm

Hạnh phúc thực sự và sự tĩnh tâm có thể tìm thấy bằng cách tuân theo những mệnh lệnh của Đấng Tạo hóa Người duy trì thế giới này. Thượng Đế có nói trong Kinh Qur'an:

 Chỉ những ai có niềm tin mới thấy được sự tĩnh tâm khi tưởng nhớ đến Thượng Đế.   (Kinh Qur'an, 13:28)

Mặt khác, nếu ai đó quay lưng lại với Kinh Qur'an, người đó sẽ phải sống một cuộc sống đau khổ trên thế giới này. Thượng Đế nói:

 Và những ai quay lưng lại với lời nhắc nhở (Kinh Qur'an) 1 cùa Ta, thì chắc chắn hắn ta sẽ sống một cuộc sống eo hẹp (cực khổ), và Ta sẽ phục sinh hắn mù lòa vào Ngày Phán quyết .  (Kinh Qur'an, 20:124)

Điều này có thể lý giải tại sao một số người lại chọn con đường tự tử mặc dù họ đang hưởng thụ sự sung sướng về mặt vật chất mà tiền bạc có thể đem lại. Hãy nhìn tấm gương của Cat Stevens (bây giờ được biết đến với tên Yusuf Islam), từng là một ca sỹ nhạc pốp nổi tiếng và từng có lúc kiếm được hơn 150 nghìn đô-la Mỹ trong một đêm diễn. Tuy nhiên, chỉ sau khi chuyển sang theo Đạo Hồi, anh ta mới thực sự tìm thấy hạnh phúc và sự tĩnh tâm, mà trước đây anh ta không thể tìm thấy trong cuộc sống sung túc về vật chất.2

_____________________________

Chú thích:

(1)Ví dụ như không tin vào Kinh Qur'an hoặc hành động trái ngược với những mệnh lệnh trong đóBack from footnote (1)

(2) Dưới đây là địa chỉ liên lạc hiện nay của Cat Stevens (Yusuf Islam), trong trường hợp bạn muốn biết cảm nghĩ của anh ta sau khi chuyển sang theo Islam: 2 Phố Digswell, London N7 8JX, Anh. Back from footnote (2)
 

Trang chủ: www.islam-guide.com