A Brief Illustrated Guide To Understanding Islam

Bạn đang ở đây: Trang chủ > Chương 3, Thông tin chung về Islam > Nhân quyền và Công lý trong Islam

Nhân quyền và Công lý trong Islam

Islam mang lại nhiều quyền con người cho các cá nhân. Dưới đây là một số quyền con người được Islam bảo vệ

Cuộc sống và tài sản của tất cả các công dân của một nước Islam được coi là thiêng liên, cho dù người đó có phải là người Islam hay không. Islam bảo vệ danh dự. Do đó, trong Islam cấm những hành vi lăng mạ hoặc đem người khác ra làm trò cười là những điều cấm kỵ. Thiên Sứ Muhammad  nói: {Thực sự máu, tài sản và danh dự của các ngươi là bất khả xâm phạm.}1

Islam cũng cấm hành vi phân biệt chủng tộc, bởi Kinh Qur'an nói về quyền bình đẳng giữa người với người như sau:

 Hỡi nhân loại! Ta đã tạo ra các ngươi từ một người đàn ông và một người đàn bà và biến các ngươi thành những quốc gia, những dân tộc để các ngươi hiểu biết lẫn nhau. Thực sự, người cao quý nhất của các ngươi đối với Thượng Đế là người ngoan đạo nhất.2  Quả thực, Thượng Đế Biết và Thấu hiểu mọi chuyện.   (Kinh Qur'an, 49:13)

Islam bác bỏ việc một vài cá nhân hoặc dân tộc nhất định được thiên vị bởi sự giàu sang, quyền lực và dòng giống. Thượng Đế đã tạo ra con người bình đẳng và họ chỉ phân biệt với nhau dựa trên cơ sở niềm tin với Thượng Đế và lòng mộ đạo. Thiên Sứ Muhammad   nói: {Hỡi nhân loại! Thượng Đế của các ngươi là một, ông tổ của các ngươi (Adam) là một. Một người Ả-rập không cao quý hơn một người không phải là Ả-rập và ngược lại, một người da đỏ(có thể là trắng pha chút đỏ) không cao quý hơn người da đen và ngược lại,3 ngoại trừ lòng mộ đạo.}4

Một trong những vấn đề lớn mà nhân loại đang phải đối mặt là nạn phân biệt chủng tộc.  Thế giới phát triển có thể đưa người lên mặt trăng nhưng lại không thể ngăn chặn con người kỳ thị và giao chiến với nhau. Ngay từ thời của Thiên Sứ Muhammad , Islam đã cho thấy một ví dụ sinh động về việc làm thế nào ngăn chặn nạn phân biệt chủng tộc. Cuộc hành hương hàng năm (Hajj) về Makkah đã cho thấy tình thân ái của Islam đối với tất cả các dân tộc, các quốc gia, khi mà khoảng hai triệu người Islam từ khắp thế giới đổ về Makkah để tham dự cuộc hành hương.

Islam là tôn giáo của công lý. Thượng Đế nói:

 Thực tế, Thượng đế ra lệnh cho các ngươi phải hoàn trả lại Amanah (những gì mà các ngươi đã mượn) cho chủ nhân của nó và khi các ngươi phán xử giữa những con người với nhau, hãy phán xử một cách công bằng....   (Kinh Qur'an, 4:58)

Và Ngài cũng nói:

...Và hãy cư xử một cách công bằng và vô tư. Quả thật, Thượng Đế yêu quý những ai công bằng.    (Kinh Qur'an, 49:9)

Chúng ta cần cân bằng ngay cả với những người chúng ta ghét, như Thượng Đế nói:

 ...Và chớ để lòng căm thù ai đó, khiến cho các ngươi mất đi sự công minh. Hãy công bằng! Điều đó rất gần với lòng mộ đạo...  (Kinh Qur'an, 5:8)

Thiên Sứ Muhammadnói: {Hỡi con người, hãy cẩn thận với sự bất công,5 bởi vì sự bất công sẽ là bóng tối trong Ngày Phán xét.}6

Và những ai không có quyền của họ (chẳng hạn như cái mà họ có quyền đòi hỏi) trong đời sẽ nhận được những quyền đó trong Ngày Phán xét, như Thiên Sứ nói: {Vào Ngày Phán xét, điều lẽ phải sẽ được trao cho những ai xứng đáng (còn những điều sai sẽ được sửa lại)...}7
 

_____________________________

Chú thích:

(1)Được thuật lại trong Saheeh Al-Bukhari, #1739, và Mosnad Ahmad, #2037. Back from footnote (1)

(2)Một người sùng đạo là người có đức tin luôn cố gắng tránh mắc phải mọi tội lỗi, và luôn làm những điều tốt mà Thượng Đế ra lệnh, luôn sợ và kính yêu Thượng Đế.Back from footnote (2)

(3) Màu sắc được đề cập trong lời nói của Thiên Sứ Muhammad  chỉ là các ví dụ. Ý nghĩa của điều đó là trong Islam, không có ai cao quý hơn ai bởi màu da, cho dù đó là da trắng, da đen, da đỏ, hay bất cứ màu da nào.Back from footnote (3)

(4) Được thuật lại trong Mosnad Ahmad, #22978.Back from footnote (4)

(5)chẳng hạn như đàn áp người khác, cư xử thiếu công bằng, hoặc làm việc xấu chống lại người khác. Back from footnote (5)

(6) Được thuật lại trong Mosnad Ahmad, #5798, và Saheeh Al-Bukhari, #2447Back from footnote (6)

(7) Được thuật lại trong Saheeh Muslim, #2582, và Mosnad Ahmad, #7163.Back from footnote (7)
 

Trang chủ: www.islam-guide.com