A Brief Illustrated Guide To Understanding Islam

Bạn đang ở đây: Trang chủ > Chương1: Một số dấu hiệu nhận biết về tính chân lý của Islam. > (7) Sự lớn mạnh lạ thường của Islam

(7) Sự lớn mạnh lạ thường của Islam

Có thể phần cuối của chương này là thời điểm thích hợp để đưa ra một bằng chứng quan trọng về sự thật của Islam. Có một điều ai cũng biết rõ là ở Mỹ và trên toàn thế giới, Islam là tôn giáo lớn mạnh nhanh nhất. Dưới đây là một số điều quan sát thấy về hiện tượng này:

n  “Islam là tôn giáo lớn mạnh nhanh nhất ở Mỹ, soi đường chỉ lối và chỗ dựa cho rất nhiều người chúng ta...” (Hillary Rodham Clinton, Thời báo Los Angeles).1

n  “Những người theo Islam là cộng đồng lớn mạnh nhanh nhất thế giới...” (Ban Hướng dẫn Dân số, Nước Mỹ Ngày nay).2

n “....Islam là tôn giáo lớn mạnh nhanh nhất ở đất nước này.” (Geraldine Baum; Phóng viên chuyên viết về Tôn giáo của tờ Newsday, Newsday).3

n  “Islam, tôn giáo lớn mạnh nhanh nhất ở Mỹ...” (Ari L. Goldman, Thời báo New York).4

Hiện tượng này cho thấy Islam đúng là tôn giáo của Thượng Đế. Thật vô lý khi cho rằng có rất nhiều người ở Mỹ và ở các nước khác đã chuyển sang theo Islam mà không suy sét một cách cẩn thận trước khi kết luận rằng Islam là có thật. Rất nhiều người thuộc nhiều tầng lớp, chủng tộc và phong cách sống khác nhau ở nhiều nước khác nhau đã chuyển hướng tôn giáo, sang theo Islam. Trong số này có những nhà khoa học, các giáo sư, các nhà triết học, nhà báo, chính trị gia, nghệ sỹ và vận động viên. 

Những điểm được đề cập đến trong chương này chỉ là một trong số những bằng chứng cho đức tin rằng Kinh Qur'an là lời của Thượng Đế, Thiên Sứ Muhammad  đúng là Tthien sứ do Thượng Đế cử xuống, và Islam đúng là tôn giáo bắt nguồn từ Thượng Đế.
 

_____________________________

Chú thích:

(1) Larry B. Stammer, Nhà báo viết về Tôn giáo của báo Thời đại, “Đệ Nhất Phu nhân động thổ với người Islam,” Los Angeles Times [Thời báo Los Angeles Times], Bản dành cho gia đình, Mục Metro, Phần B, 31-5-1996, trang 3. Back from footnote (1)

(2) Timothy Kenny, “Nơi nào đó trên thế giới,” USA Today [Nước Mỹ Ngày nay], Bản Cuối cùng, Phần tin tức, 17-2-1989, trang 4A. Back from footnote (2)

(3) Geraldine Baum, “Dành cho Tình yêu của Allah,” Newsday, Bản Nassau và Suffolk, Phần II, March 7-3-1989, trang 4. Back from footnote (3)

(4) Ari L. Goldman, “Người Mỹ gốc Phi nhanh chóng tiếp nhận Islam chính thống,” New York Times [Thời báo New York], Bản cuối dành cho Thành phố Late, 21-2-1989, trang 1. Back from footnote (4)
 

Trang chủ: www.islam-guide.com