A Brief Illustrated Guide To Understanding Islam

Bạn đang ở đây: Trang chủ > Chương 3, Thông tin chung về Islam > Năm Nguyên tắc cơ bản trong Islam?

Năm Nguyên tắc cơ bản trong Islam?

Năm Nguyên tắc cơ bản trong Islam là khuôn phép trong cuộc sống của người Islam. Năm nguyên tắc đó là sự chứng tỏ đức tin, cầu nguyện, và đem zakat (lòng trợ giúp những người nghèo), nhịn ăn, uống và các ham muốn khác vào ban ngày trong tháng Ramadan, và hành hương về Makkah một lần trong đời đối với những ai có điều kiện.

1) Chứng tỏ đức tin:

Chứng tỏ đức tin bằng cách nói câu “Là i-là-hà il-lol-loh, Mu-ham-ma-dur-ro-su-lul-loh” với niềm tin sâu sắc. Câu này có nghĩa là “Không có thần linh nào khác (deity) ngoại trừ Thượng Đế (Allah),1 và Muhammad là Người đưa tin (Thiên Sứ) của Thượng Đế.” Phần đầu của câu này, “Không có thần linh nào khác ngoại trừ Thượng Đế (Allah),” có nghĩa là ngoài Thượng Đế ra, không ai có quyền được thờ phụng, và rằng Thượng Đế không có vợ và cũng chẳng có con. Sự chứng tỏ đức tin này được gọi là Shahada, một lời tuyên bố đơn giản, cần phải nói với niềm tin sâu sắc để có thể chuyển sang theo Islam (như đã giải thích trước đó trong trang này).  Chứng tỏ đức tin là nguyên tắc quan trọng nhất trong Islam.

2) Cầu nguyện:

Người Islam thường cầu nguyện năm lần trong ngày. Mỗi lần cầu nguyện chỉ kéo dài khoảng vài phút. Cầu nguyện trong Islam là sự liên hệ trực tiếp giữa người cầu nguyện và Thượng Đế. Không có ai làm trung gian giữa Thượng Đế và người cầu nguyện.

Trong khi cầu nguyện, người ta sẽ cảm thấy tĩnh tâm, thanh thản và sảng khoái và rằng Thượng Đế đang hài lòng với mình. Thiên Sứ Muhammad  nói: {Bilal, hãy kêu gọi (mọi người) cầu nguyện, hãy làm cho chúng ta khuây khỏa bằng những lời cầu nguyện.}2  BBilal là một trong những người bạn của Thiên Sứ Muhammad  người phụ trách việc kêu gọi mọi người tham gia cầu nguyện.

Việc cầu nguyện được tiến hành vào lúc rạng đông, buổi trưa, giữa buổi chiều, hoàng hôn và ban đêm. Người Islam có thể cầu nguyện ở bất cứ đâu, có thể là ngoài đồng, trong nhà máy, xí nghiệp, công sở hay trường học.

Mọi thứ đều thuộc về Thượng Đế, và do đó, sự giàu có chỉ thuộc về những người có đức tin.  Nghĩa gốc của từ zakat là ‘tẩy uế’ và ‘tăng trưởng.’ Đem zakat có nghĩa là ‘đem một tỷ lệ nhất định trên một số tài sản nhất định cho những lớp người nghèo nhất định.’ Tỷ lệ phần trăm, tùy theo số lượng vàng, bạc và tiền, có giá trị tương đương khoảng 85g vàng và được giữ làm tài sản trong suốt một năm hồi lịch, sẽ là 2,5%. Tài sản của chúng ta được tẩy uế bằng cách trích ra một phần nhỏ để trợ giúp những người gặp khó khăn, và cũng giống như việc tỉa cây, việc trích lại những phần dư ra sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng mới.

Một người cũng có thể trợ giúp bao nhiêu tùy thích dưới hình thức quà tặng từ thiện.

4) Nhịn ăn trong tháng Ramadan:

Mỗi năm, cứ đến tháng Ramadan,3tất cả người Islam phải nhịn ăn từ rạng đông cho đến khi mặt trời lặn, họ phải kiêng ăn, uống và quan hệ tình dục.

Mặc dù việc nhịn ăn có lợi cho sức khỏe, việc làm đó chủ yếu là để tự tẩy uế về tinh thần. Bằng cách tự mình rũ bỏ những tiện nghi trần tục, cho dù chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn, một người nhịn ăn sẽ có được sự cảm thông với những người thường xuyên bị đói, cũng như sự trưởng thành trong đời sống tinh thần.

5) Hành hương về Makkah:

Cuộc hành hương (Hajj) về Makkah là nghĩa vụ phải thực hiện một lần trong đời đối với những ai có đủ điều kiện sức khỏe và tài chính. Mỗi năm, có khoảng gần hai triệu người từ khắp mọi nơi trên thế giới hành hương về Makkah. Mặc dù Makkah thường xuyên chật ních du khách, Hajj hàng năm được thực hiện vào tháng 12 theo lịch của Islam. Những người đàn ông khi hành hương thường mặc những trang phục đơn giản đặc biệt, điều đó tượng trưng cho việc không phân biệt về đẳng cấp, văn hóa cũng như là việc mọi người đều bình đẳng trước Thượng Đế

Pilgrims praying at the Haram mosque in Makkah

Những người hành hương cầu nguyện tại Thánh đường Haram ở Makkah. Trong ngôi đền này, có Kakbah (tòa nhà đen trong hình vẽ) mà người Islam phải quay về đó để cầu nguyện. Kakbah là nơi thờ phụng mà Thượng Đế đã ra lệnh cho Thiên Sứ Abraham và con trai ông ta, Ishmael, xây dựng lên.

Những nghi thức của Hajj bao gồm việc đi quanh Kak-Bah bẩy lần và đi lại bẩy lần giữa những ngọn đồi Safa và Marwa, giống như Hagar đã làm khi cô đi tìm nước. Sau đó, những người hành hương sẽ đứng cạnh nhau ở Arafa4 và cầu xin Thượng Đế ban cho họ những gì họ muốn và xin Ngài tha thứ cho họ về những gì thường được coi như là một cuộc duyệt trước của Ngày Phán quyết.

Hajj kết thúc bằng một lễ hội, Eid Al-Adha, được tổ chức với những buổi cầu nguyện. Lễ hội này, và Eid al-Fitr, một ngày lễ hội đánh dấu sự kết thúc của tháng Ramadan, là hai lễ hội hàng năm trong lịch của người Islam.
 

_____________________________

Chú thích:

(1) Để biết thêm chi tiết về từ Allah, nhắp chuộtvào đây.. Back from footnote (1)

(2) Được thuật lại trong Abu-Dawood, #4985, và Mosnad Ahmad, #22578. Back from footnote (2)

(3) Tháng Ramadan là tháng thứ chín trong lịch của Islam ( Hồi lịch, chứ không phải dương lịch). Back from footnote (3)

(4) Một khu vực cách Makkah khoảng 15 dặm. Back from footnote (4)
 

Trang chủ: www.islam-guide.com