A Brief Illustrated Guide To Understanding Islam

Bạn đang ở đây: Trang chủ > Chương1: Một số dấu hiệu nhận biết về tính chân lý của Islam. > (1) Những phép mầu mang tính khoa học trong Thánh Kinh Qur'an > F) Kinh Qur'an với Biển sâu và những Con sóng ngầm

F) Kinh Qur'an với Biển sâu và những Con sóng ngầm:

Thượng Đế phán rằng:

 Hoặc(tình trạng của những kẻ vô đức tin) giống như bóng tối trong lòng biển sâu, bị bao phủ bên trên bởi một lớp sóng, bên trên lớp sóng là một đám mây (đen). Bóng tối này chồng lên bóng tối khác, khi y (những kẻ vô đức tin) đưa tay ra trước mặt, mà vẫn không thấy nó....    (Kinh Qur'an, 24:40)

Đoạn thơ này nói về bóng tối được phát hiện trong lòng biển sâu hay đại dương, nơi mà nếu một người có giơ tay ra trước mặt, anh hay chị ta cũng không thể thấy tay mình. Bóng tối trong lòng biển và đại dương được tìm thấy ở độ sâu 200 trở lên.  Tại độ sâu này, gần như không có ánh sáng (xem hình 15). Dưới độ sâu 1,000 mét, ánh sáng hoàn toàn không có1  Con người không thể lặn sâu quá 40 mét nếu không sử dụng tầu ngầm hoặc các thiết bị đặc biệt. Con người không thể tồn tại mà không có sự trợ giúp của bên ngoài vùng tối sẫm trong lòng đại dương, chẳng hạn như ở độ sâu 200 mét.

Figure 15

Hình 15: Khoảng từ 3% đến 30% ánh sáng mặt trời phản xạ trên bề mặt của biển. Do đó, gần như tất cả bẩy màu của quang phổ ánh sáng lần lượt bị hấp thụ trong 200 mét đầu tiên, trừ ánh sáng xanh. (Oceans [Đại dương], Elder và Pernetta, trang 27.)

Gần đây, các nhà khoa học khám phá ra bóng tối này nhờ những thiết bị đặc biệt và tầu ngầm, giúp họ lặn sâu vào trong lòng đại dương.

Chúng ta cũng có thể hiểu những câu dưới đây trong đoạn thơ trên, “...trong lòng biển sâu, bị bao phủ bên trên bởi một lớp sóng, bên trên lớp sóng là một đám mây....”, là các vùng nước sâu trong lòng biển và đại dương bị lần lượt các lớp sóng bao phủ. Rõ ràng lớp sóng thứ hai là lớp sóng trên mặt mà chúng ta nhìn thấy, bởi vì đoạn thơ đã mô tả rằng trên lớp sóng này là các đám mây. Thế còn lớp sóng thứ nhất thì sao? Mới đây, các nhà khoa học đã tìm ra rằng có những con sóng ngầm, “xảy ra ngay trên những giao diện giữa các tầng với những độ đậm đặc khác nhau.”2 (xem hình 16).

Figure 16

Hình 16: Những con sóng ngầm trên giao diện của hai tầng nước có độ đậm đặc khác nhau. Một tầng dày đặc (tầng bên dưới), và một tầng ít dày đặc hơn (tầng bên trên). (Oceanography, [Đại dương học], Gross, trang 204.)

Các con sóng ngầm bao phủ các vùng nước sâu trong lòng biển và đại dương bởi vì các vùng nước sâu có độ đậm đặc cao hơn vùng nước bên trên. Các con sóng ngầm này hoạt động giống như các con sóng trên bề mặt. Cũng giống như các con sóng trên bề mặt, các con sóng ngầm cũng có thể suy yếu. Mắt người không thể nhìn thấy các con sóng ngầm, nhưng ta có thể phát hiện chúng bằng cách nghiên cứu những thay đổi về nhiệt độ, hay độ mặn ở một điểm nhất định.3
 

_____________________________

Chú thích:

(1) Oceans [Đại dương], Elder và Pernetta, trang 27. Back from footnote (1)

(2) Oceanography, [Đại dương học], Gross, trang 205. Back from footnote (2)

(3) Oceanography, [Đại dương học], Gross, trang 205. Back from footnote (3)
 

Trang chủ: www.islam-guide.com