A Brief Illustrated Guide To Understanding Islam

Bạn đang ở đây: Trang chủ > Chương 3, Thông tin chung về Islam > Phụ nữ có địa vị thế nào trong Islam?

Phụ nữ có địa vị thế nào trong Islam?

Islam luôn coi phụ nữ, bất kể đang độc thân hay đã có gia đình, là một cá nhân với các quyền riêng của mình, như quyền sở hữu hay vứt bỏ tài sản và thu nhập của mình mà không phải chịu bất kể sự giám hộ nào (cho dù đó là từ cha, chồng của chị ta hay bất cứ người nào khác). Phụ nữ có quyền mua và bán, trao tặng quà và làm từ thiện, và có thể tiêu tiền của mình tùy ý. Của hồi môn do chú rể tặng cô dâu để sử dụng theo mục đích cá nhân, và phụ nữ sẽ giữ tên họ của mình hơn là mang tên họ của chồng.

Islam khuyến khích người chồng đối xử tốt với vợ, như Thiên Sứ Muhammad  đã nói: {Những người tốt nhất trong số các ngươi là những người đối xử tốt với vợ.}1

Người mẹ luôn được đề cao trong Islam. Islam khuyên bảo con người hãy đôi xử tốt với mẹ. Một người đàn ông tìm đến Thiên Sứ Muhammad  và hỏi, “Hỡi Người đưa tin của Thượng Đế! Trong số những người tôi biết, thì ai xứng đáng nhất để trở thành người đồng hành của tôi?” Thiên Sứ trả lời: {Mẹ của ngươi.} Người đàn ông hỏi tiếp, “Sau đó là ai?” Thiên Sứ trả lời: {Sau đó là Mẹ của ngươi.} Người đàn ông lại hỏi thêm, “Sau đó là ai?” Thiên Sứ trả lời: {Sau đó vẫn là Mẹ của ngươi.} Người đàn ông cố gặng hỏi, “Thế còn sau đó là ai nữa?”  Thiên Sứ trả lời: {Sau đó là Cha (Ba) của ngươi.}2_____________________________

Chú thích:

(1) Được thuật lại trong Ibn Majah, #1978, và Al-Tirmizi, #3895.Back from footnote (1)

(2) Được thuật lại trong Saheeh Muslim, #2548, và Saheeh Al-Bukhari, #5971.Back from footnote (2)
 

Trang chủ: www.islam-guide.com