A Brief Illustrated Guide To Understanding Islam

Trang trước

Nội dung

Tiếp theo

Bạn đang ở đây: Trang chủ > Lời nói đầu

Preface

Trang web này là phần hướng dẫn sơ lược giúp cho mọi người hiểu thêm về Islam (Hồi giáo). Về nội dung, trang web này gồm ba chương.

Chương thứ nhất, Một số dấu hiệu nhận biết về tính chân lý của Islam, sẽ giải đáp những câu hỏi quan trọng mà một số người thường hay hỏi :

n  Kinh Qur'an (Kur-an) có thật là những lời của Thượng Đế (Allah), và do Ngài mặc khải?

n Liệu Muhammad 1 có thật là Thiên Sứ do Thượng Đế đề cử?

n  Liệu Islam có thật là một tôn giáo của Thượng Đế?

Chương này sẽ đề cập đến sáu loại dấu hiệu để trả lời cho câu hỏi trên:

1) Những phép mầu có tính khoa học trong Thánh Kinh Qur'an: Phần này sẽ đề cập đến một số sự kiện khoa học mới được khám phá ra gần đây đã được nhắc đến trong Thánh Kinh Qur'an từ 14 thế kỷ trước (có kèm theo những minh họa).

2)  Lời Thách thức Vĩ đại là sáng tác ra Một Chương như các Chương trong Thánh Kinh Qur'an: Trong Kinh Qur'an, Thượng Đế đã thách thức cả loài người tạo ra được một chương giống như các chương trong Kinh Qur'an. Kể từ khi Kinh Qur'an được mặc khải, cách đây 14 thế kỷ, cho đến tận bây giờ, vẫn chưa ai có thể đáp lại sự thử thách này, cho dù chỉ là tạo ra một chương giống như chương ngắn nhất trong Kinh Qur'an (Chương 108) với vẻn vẹn mười từ.

3)  Những lời tiên đoán trong Kinh thánh về sự giáng sinh của Thiên Sứ Muhammad , Thiên Sứ của Islam: Phần này sẽ đề cập đến một số lời tiên đoán trong Kinh thánh về sự giáng sinh của Thiên Sứ Muhammad  .

4)  Những câu trong Kinh Qur'an dự báo các Sự kiện trong tương lai sau đó đã xảy ra đúng như đã được dự báo: Kinh Qur'an đã đề cập đến các sự kiện trong tương lai, sau đó đã xảy ra đúng như vậy, chẳng hạn như việc người La Mã đánh bại người Ba Tư.

5)  Những phép mầu mà Thiên Sứ Muhammad : đã thực hiện: Thiên Sứ Muhammad .  đã thực hiện rất nhiều phép mầu. Những phép mầu này được thực hiện với sự chứng kiến của rất nhiều người.

6)  Cuộc đời bình dị của Muhammad : Điều đó một lần nữa cho thấy rõ là Muhammad  không phải là một Thiên Sứ giả mạo, lợi dụng mình là Thiên Sứ để kiếm lợi vật chất, sự vĩ đại hay quyền lực.

Từ sáu loại chứng cứ này, chúng tôi kết luận rằng:

n  Kinh Qur'an là lời của Thượng Đế và do Ngài mặc khải.

n  Muhammad  đúng là Thiên Sứ do Thượng Đế đề cử.

n  Islam đúng là tôn giáo của Thượng Đế.

Nếu chúng ta muốn biết được một tôn giáo nào đó là thật hay giả, chúng ta không nên dựa vào tình cảm, cảm xúc hoặc truyền thống của tôn giáo ấy. Đúng hơn, chúng ta phải dựa vào những lý trí và trí tuệ của mình. Khi Thượng Đế gửi các Thiên Sứ đến thế giới của chúng ta, Ngài đã ban cho họ những phép mầu những bằng chứng để chứng minh rằng họ chính là những Thiên Sứ do Ngài cử xuống và vì thế tôn giáo mà các Thiên Sứ mang theo đúng là sự thật.

Chương hai, Một số Lợi ích của Islam, sẽ đề cập đến một trong số những lợi ích mà tôn giáo Islam mang lại cho mỗi người, như là:

1)  Cánh cửa đến Thiên đàng

2)  Sự giải thoát khỏi Địa ngục

3)  Hạnh phúc thực sự và sự tĩnh tâm

4)  Lòng khoan dung đối với tất cả các tội lỗi trước đây.

Chương ba, Thông tin chung về tôn giáo Islam, sẽ cung cấp những thông tin chung về Islam, cũng như chỉnh lý một số khái niệm sai về Islam và giải đáp những câu hỏi thường gặp, như là:

n  Islam nói gì về khủng bố?

n  Người phụ nữ có vị thế như thế nào trong Islam?
 

_____________________________

Chú thích:

(1) Sol-lol-lo-hù A-lây-hì Wà sal-lam = Xin Thượng Đế ban sự bình an và ân phước cho Người. Back from footnote (1)
 

Trang trước

Nội dung

Tiếp theo

Trang chủ: www.islam-guide.com