A Brief Illustrated Guide To Understanding Islam

Bạn đang ở đây: Trang chủ > Chương1: Một số dấu hiệu nhận biết về tính chân lý của Islam. > (1) Những phép mầu mang tính khoa học trong Thánh Kinh Qur'an > B) Kinh Qur'an và các Ngọn Núi:

B) Kinh Qur'an và các Ngọn Núi:

Cuốn sách có tựa đề Trái đất là một cuốn sách tham khảo cơ bản trong rất nhiều trường đại học trên toàn thế giới. Một trong hai tác giả của cuốn sách này là Giáo sư danh dự Frank Press. Ông từng làm Cố vấn khoa học cho cựu tổng thống Mỹ Jimmy Carter, và từng làm Chủ tịch của Viện hàn lâm khoa học Mỹ trong 12 năm, Washington, DC. Cuốn sách của ông nói rằng các ngọn núi có gốc rễ ở dưới lòng đất.1  Những gốc rễ này nằm sâu trong lòng đất, và do đó, các ngọn núi có hình dạng giống như cọc chôn sâu xuống đất (xem các hình 7, 8, và 9).
 

Figure 7

Hình 7: Các ngọn núi có gốc rễ sâu bên dưới bề mặt của đất. (Earth [Trái đất], Press và Siever, trang 413.)

Figure 8 (Click here to enlarge)

Hình 8: Mặt cắt biểu đồ. Các ngọn núi, cũng giống như các cọc, có rễ bám sâu trong lòng đất. (Anatomy of the Earth [Giải phẫu Trái đất], Cailleux, trang 220.)  (Nhắp chuột vào ảnh để phóng to kích thước.)

Figure 9 (Click here to enlarge)

Hình 9: Một hình ảnh minh họa khác cho thấy các ngọn núi có hình dạng giống chiếc cọc như thế nào, nhờ rễ bám sâu trong lòng đất. (Earth Science [Khoa học về Trái đất], Tarbuck và Lutgens, trang 158.)  (Nhắp chuột vào ảnh để phóng to kích thước.)

Còn dưới đây là những gì Kinh Qur'an mô tả về các ngọn núi. Thượng Đế từng nói trong Kinh Qur'an:

 Chẳng lẽ Ta đã không tạo ra trái đất như một chiếc giường và các ngọn núi như những chiếc cọc?  (Kinh Qur'an, 78:6-7)

Các ngành khoa học nghiên cứu trái đất hiện đại đều chứng minh rằng các ngọn núi có rễ sâu dưới bề mặt của trái đất (xem hình 9) và những rễ này có thể cao gấp vài lần so với phần nâng lên của núi trên mặt đất.2  Do đó, từ duy nhất phù hợp nhất để mô tả các ngọn núi dựa trên thông tin này là từ ‘cọc,’ bởi vì phần lớn thân cọc được chôn dưới lòng đất. Lịch sử khoa học cho chúng ta biết rằng người ta chỉ biết đến lý thuyết về việc các ngọn núi có rễ sâu trong lòng đất vào nửa cuối thế kỷ XIX3

Các ngọn núi cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc giữ cho vỏ trái đất ổn định4  Các ngọn núi ngăn không cho trái đất bị rung lắc. Thượng Đế nói trong Kinh Qur'an:

 Và Ngài đã cắm chặt các ngọn núi vào mặt đất để nó (trái đất) không rung chuyển với các ngươi...  (Kinh Qur'an, 16:15)

Tương tự, lý thuyết hiện đại về kiến tạo đá cho rằng các ngọn núi hoạt động giống như những vật giữ cho trái đất ổn định. Kiến thức này về vai trò của các ngọn núi trong việc giữ cho trái đất ổn định mới chỉ được biết đến trong khuôn khổ kiến tạo đá từ nửa cuối thập kỷ 19605

Liệu có ai sống dưới thời của Thiên Sứ Muhammad có thể biết trước hình dạng thực của các ngọn núi?   Liệu có ai hình dung được rằng một ngọn núi to chắc chắn mà anh hay chị ta nhìn thấy trước mặt mình thực sự nằm sâu trong lòng đất và có rễ giống như các nhà khoa học đã xác nhận? Một số lượng lớn sách địa chất học, khi đề cập đến các ngọn núi, chỉ mô tả phần nổi trên mặt đất. Đó là do tác giả của những quyển sách này không phải là những chuyên gia về địa chất. Tuy nhiên, địa chất học hiện đại đã xác nhận sự thực của những vần thơ trong Kinh Qur'an.
 

_____________________________

Chú thích:

(1) Earth [Trái đất], Press và Siever, trang 435.  Cũng như xem Khoa học về Trái đất, Tarbuck và Lutgens, trang 157. Back from footnote (1)

(2) The Geological Concept of Mountains in the Quran [Khái niệm Địa chất về các Ngọn núi trong Kinh Qur'an], El-Naggar, trang 5. Back from footnote (2)

(3) The Geological Concept of Mountains in the Quran [Khái niệm Địa chất về các Ngọn núi trong Kinh Qur'an], trang 5.Back from footnote (3)

(4) The Geological Concept of Mountains in the Quran [Khái niệm Địa chất về các Ngọn núi trong Kinh Qur'an], các trang 44-45. Back from footnote (4)

(5) The Geological Concept of Mountains in the Quran [Khái niệm Địa chất về các Ngọn núi trong Kinh Qur'an], trang 5 Back from footnote (5)
 

Trang chủ: www.islam-guide.com