A Brief Illustrated Guide To Understanding Islam

Bạn đang ở đây: Trang chủ > Chương1: Một số dấu hiệu nhận biết về tính chân lý của Islam. > (1) Những phép mầu mang tính khoa học trong Thánh Kinh Qur'an > D) Kinh Qur'an và Bộ Não

D) Kinh Qur'an và Bộ Não:

Thượng Đế đã nói trong Kinh Qur'an về một trong những kẻ đa thần ác nhân, người đã cấm Thiên Sứ Muhammad  cầu nguyện tại Kak-bah:

 Không! Nếu hắn ta không dừng lại, Ta sẽ túm lấy Naseyah của hắn, thứ Naseyah dối trá và đầy tội lỗi! Naseyah có hai nghĩa: 1- phần tóc phía trên trán. 2- trán  (Kinh Qur'an, 96:15-16)

Tại sao Kinh Qur'an lại mô tả trán người (phần trước của đầu người) là thứ dối trá và đầy tội lỗi?  Tại sao Kinh Qur'an lại không nói rằng con người là thứ dối trá và đầy tội lỗi? Phải chăng có mối quan hệ nào đó giữa trán người và sự dối trá và tội lỗi?

Nếu chúng ta quan sát não người từ phía trước lại, chúng ta chỉ nhìn thấy vùng phía trước (trán) của não mà thôi (xem hình 12).  Theo, môn sinh lý học, khu vực này có chức năng gì? Một cuốn sách có tựa đề Những Kiến thức Căn bản về Giải phẫu học và Sinh lý học, nói về khu vực này như sau: “Động lực và sự lo xa để lập kế hoạch và bắt đầu những chuyển động xảy ra ở phần trước của các thùy trán, vùng trên trán. Đây là vùng có liên hệ với não bộ...”1  Cũng theo cuốn sách này, “Liên quan đến mối quan hệ của nó đối với động lực, vùng trên trán được coi là trung tâm chức năng của tính hiếu chiến....”2

Figure 12 (Click here to enlarge)

Hình 12: Các khu vực chức năng của bán cầu não trái. Vùng trên trán nằm ở khu vực phía trước của não bộ. (Essentials of Anatomy & Physiology [Những kiến thức cơ bản về Giải phẫu học và Sinh lý học], Seeley và các tác giả khác, trang 210.)  (Nhắp chuột vào để phóng to kích thước của ảnh.)

Do đó, khu vực này của hộp sọ đảm trách việc lập kế hoạch, tạo động lực và bắt đầu những hành vi cư xử tốt và xấu, cũng như việc nói dối hay nói thật. Do vậy, việc mô tả cái trán là thứ dối trá và đầy tội lỗi khi một ai đó dối trá hoặc gây ra tội lỗi là hoàn toàn có lý, giống như trong Kinh Qur'an đã nói: “...Một thứ Naseyah dối trá và đầy tội lỗi!”

Trong khi đó, đứng từ góc độ khoa học, theo Giáo sư Professor Keith L. Moore, các nhà khoa học mới chỉ tìm ra những chức năng này của vùng trên trán trong vòng sáu thập kỷ qua mà thôi3
 

_____________________________

Chú thích:

(1) Essentials of Anatomy & Physiology [Những kiến thức cơ bản về Giải phẫu học và Sinh lý học], Seeley và các tác giả khác, trang 211.  Xem thêm Hệ thần kinh của người, Noback và các tác giả khác, trang 410-411. Back from footnote (1)

(2) Essentials of Anatomy & Physiology [Những kiến thức cơ bản về Giải phẫu học và Sinh lý học], Seeley và các tác giả khác, trang 211. Back from footnote (2)

(3) Al-E’jaz al-Elmy fee al-Naseyah [Những điều kỳ diệu khoa học về Trán người], Moore và các tác giả khác, trang 41. Back from footnote (3)
 

Trang chủ: www.islam-guide.com