A Brief Illustrated Guide To Understanding Islam

Bạn đang ở đây: Trang chủ > Chương 3, Thông tin chung về Islam > Sự lan truyền của Islam đã tác động thế nào đến sự phát triển của Khoa học?

Sự lan truyền của Islam đã tác động thế nào đến sự phát triển của Khoa học?

Islam hướng dẫn con người sử dụng sức mạnh của trí tuệ và khả năng quan sát.   Trong vòng vài năm kể từ sau khi Islam lan truyền rộng rãi, các nền văn minh và các trường đại học lớn đã phát triển thịnh vượng. Sự kết hợp giữa những tư tưởng Phương Đông và Phương Tây, cũng như cách nghĩ mới và cũ, đã tạo ra những bước tiến mới trong y học, toán học, vật lý, thiên văn học, địa lý, kiến trúc, văn học, nghệ thuật, cũng như lịch sử. Rất nhiều hệ thống quan trọng, như đại số, chữ số Ả-rập, và khái niệm số 0 (rất quan trọng đối với sự phát triển của toán học), đã được truyền từ thế giới Islam sang châu Âu thời trung cổ. Những phương tiện phức tạp đã giúp ích cho các cuộc thám hiểm của người châu Âu, như dụng cụ đo độ cao thiên thể cổ đại, cung phần tư, và những bản đồ chỉ dẫn, đều do người Islam làm ra
 

Dụng cụ đo độ cao thiên thể Astrolabe: Một trong những công cụ khoa học quan trọng nhất do người Islam tạo ra và được sử dụng rộng rãi ở Phương tây cho đến thời kỳ cận đại.

The Astrolabe

An old manuscript by Muslim physicians

Các bác sỹ phẫu thuật Islam đã rất chú ý đến việc phẫu thuật và đã tạo ra rất nhiều dụng cụ phẫu thuật như đã thấy trong bản thảo cũ này.

 

Trang chủ: www.islam-guide.com