คู่มือเพื่อความเข้าใจศาสนาอิสลามพร้อมภาพประกอบฉบับย่อ

You are here: Islam Guide โฮมเพจ > บทที่ 2, ประโยชน์บางประการของศาสนาอิสลาม > (3) ความเกษมสำราญและความสันติภายในอย่างแท้จริง

(3) ความเกษมสำราญและความสันติภายในอย่างแท้จริง

ความเกษมสำราญและความสันติที่แท้จริง สามารถค้นพบได้โดยเชื่อฟังคำบัญชาของพระผู้สร้างและพระผู้จรรโลงโลก พระผู้เป็นเจ้าทรงตรัสไว้ในพระคัมภีร์กุรอานดังนี้

 บรรดาผู้ศรัทธา และจิตใจของพวกเขาสงบด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮ์ พึงทราบเถิด! ด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮ์เท่านั้นทำให้จิตใจสงบ.  (พระคัมภีร์กุรอาน, 13:28)

อีกนัยหนึ่ง ผู้ซึ่งหันหลังให้กับพระคัมภีร์กุรอานจะมีชีวิตที่ยากลำบากในโลกนี้ พระผู้เป็นเจ้าทรงตรัสไว้ว่า:

 และผู้ใดผินหลังให้พระคัมภีร์กุรอาน ,1 แท้จริงสำหรับเขาคือ การมีชีวิตอยู่อย่างคับแค้นและเราจะให้เขาฟื้นคืนชีพในวันกิยามะฮ์ในสภาพของคนตาบอด.  (พระคัมภีร์ , 20:124)

ดังเช่นที่กล่าวมานี้อาจอธิบายได้ว่า ทำไมใครบางคนจึงตัดสินใจทำอัตวิบากกรรมทั้งที่พวกเขายังมีความเพลิดเพลินอยู่กับทรัพย์สินศฤงคารที่เงินตราสามารถซื้อหามาได้ ดูตัวอย่างเช่น Cat Stevens (ปัจจุบันได้แก่ Yusuf Islam) อดีตนักร้องเพลงป๊อปผู้โด่งดังซึ่งบางครั้งเคยมีรายได้มากกว่า 150,000 เหรียญสหรัฐต่อคืนเลยทีเดียว ภายหลังที่เขาหันมานับถือศาสนาอิสลาม เขาได้พบกับความเกษมสำราญและความสันติที่แท้จริง ซึ่งเขาไม่เคยพบในความสำเร็จทางวัตถุนี้เลย .2

_____________________________

เชิงอรรถ::

(1) กล่าวคือ ไม่มีความศรัทธาในพระคัมภีร์กุรอานหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งทั้งหลายที่อยู่ในพระคำภีร์ดังกล่าว. Back from footnote (1)

(2) ที่อยู่ปัจจุบันของ Cat Stevens (Yusuf Islam) ในกรณีที่ท่านต้องการสอบถามเขาเกี่ยวกับความรู้สึกหลังจากเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม คือ: 2 Digswell Street, London N7 8JX, United Kingdom. Back from footnote (2)
 

โฮมเพจ: www.islam-guide.com