Forsiden av boken
En kort illustrert guide for å forstå islam

(Lukk dette vinduet for å gå tilbake til hovedsiden)

Cover of the Book, A Brief Illustrated Guide To Understanding Islam

Foto over: Over en million muslimer fra hele verden ber sammen i Haram moské i Mekka.

Klikk her for å se bokens bakside