คู่มือเพื่อความเข้าใจศาสนาอิสลามพร้อมภาพประกอบฉบับย่อ

You are here: Islam Guide โฮมเพจ > สงวนลิขสิทธิ์

สงวนลิขสิทธิ์

สงวนลิขสิทธิ์:

สงวนลิขสิทธิ์ 1996-2002 I. A. Abu-Harb.

สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้หรือในหนังสือเรื่อง A Brief Illustrated Guide To Understanding Islam ไปทำซ้ำ หรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือด้วยวิธีอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นทางอิเลคทรอนิกส์ ทางกลไก รวมทั้งการถ่ายเอกสาร การบันทึก หรือการเก็บข้อมูลและระบบกู้คืนข้อมูลใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้แต่ง เว้นแต่เป็นไปตามสถานการณ์ด้านล่างนี้ จึงจะได้รับอนุญาต.

For สำหรับการทำซ้ำ:

   การทำซ้ำ พิมพ์ซ้ำ หรือการถ่ายเอกสาร เว็บไซต์นี้ ไม่ว่าหน้าใดหน้าหนึ่งในเว็บไซต์ หรือทั้งเล่ม จะได้รับอนุญาตโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

(1) ต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนส่วนหนึ่งส่วนใดโดยเด็ดขาด

(2) เพิ่มเติมข้อความและลิงค์ดังต่อไปนี้ไว้ด้านล่างหน้าเว็บเพจทุกหน้า ด้วยมีขนาดตัวอักษร 3 (12 pt) ดังนี้ :

แหล่งที่มาของบทความนี้คือ www.islam-guide.com

    โปรดทราบ การอนุญาตนี้ไม่สามารถนำไปใช้ได้กับบทความและลิงค์ต่างๆ ในหน้า “ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม” หรือเว็บไซต์นี้ในภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ .

ข้อมูลการพิมพ์หนังสือเล่มนี้:

ด้านล่างนี้ คือข้อมูลการพิมพ์หนังสือ A Brief Illustrated Guide To Understanding Islam:

ISBN: 9960-34-011-2

หมายเลขบัตรห้องสมุด Library of Congress Catalog Card Number: 97-67654

จัดพิมพ์โดย Darussalam ผู้พิมพ์และผู้จัดจำหน่าย เมืองฮุสตัน รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา .
 

 

โฮมเพจ: www.islam-guide.com