คู่มือเพื่อความเข้าใจศาสนาอิสลามพร้อมภาพประกอบฉบับย่อ

You are here: Islam Guide โฮมเพจ > เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง

Ahrens, C. Donald. 2531. เรื่อง Meteorology Today. ปรับปรุงครั้งที่ 3. เซนต์พอล: สำนักพิมพ์ West Publishing Company.

Anderson, Ralph K. และคณะ. 2521. เรื่อง The Use of Satellite Pictures in Weather Analysis and Forecasting. เจนีวา: เลขานุการองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก.

Anthes, Richard A.; John J. Cahir; Alistair B. Fraser และ Hans A. Panofsky. 2524. เรื่อง The Atmosphere. ปรับปรุงครั้งที่ 3. โคลัมบัส: สำนักพิมพ์ Charles E. Merrill Publishing Company.

Barker, Kenneth และคณะ. 2528. เรื่อง The NIV Study Bible, New International Version. แกรนด์ ราพิดส์, มิชิแกน: สำนักพิมพ์ Zondervan Publishing House.

Bodin, Svante. 2521. เรื่อง Weather and Climate. พูเล่, โดเรส: สำนักพิมพ์ Blandford Press Ltd.

Cailleux, Andre. 2511. เรื่อง Anatomy of the Earth. ลอนดอน: สำนักพิมพ์ World University Library.

Couper, Heather และ Nigel Henbest. 2538. เรื่อง The Space Atlas. ลอนดอน: สำนักพิมพ์ Dorling Kindersley Limited.

Davis, Richard A., Jr. 2515. เรื่อง Principles of Oceanography. ดอน มิลส์, ออนตาริโอ: สำนักพิมพ์ Addison-Wesley Publishing Company.

Douglas, J. D. และ Merrill C. Tenney. 2532. เรื่อง NIV Compact Dictionary of the Bible. แกรนด์ ราพิดส์, มิชิแกน: สำนักพิมพ์ Zondervan Publishing House.

Elder, Danny; and John Pernetta. 1991. Oceans. London: Mitchell Beazley Publishers.

Famighetti, Robert. 2539. เรื่อง The World Almanac and Book of Facts 1996. มาห์วาห์, นิวเจอร์ซีย์: สำนักพิมพ์ World Almanac Books.

Gross, M. Grant. 2536. เรื่อง Oceanography, a View of Earth. ปรับปรุงครั้งที่ 6. อีเกิ้ลวูด คลิฟส์: สำนักพิมพ์ Prentice-Hall, Inc.

Hickman, Cleveland P. และคณะ. 2522. เรื่อง Integrated Principles of Zoology. ปรับปรุงครั้งที่ 6. เซนต์หลุยส์: สำนักพิมพ์ The C. V. Mosby Company.

Al-Hilali, Muhammad T. และ Muhammad M. Khan. 2537. เรื่อง Interpretation of the Meanings of The Noble Quran in the English Language. ปรับปรุงครั้งที่ 4. ริยาดห์: สำนักพิมพ์ Maktaba Dar-us-Salam.

เรื่อง The Holy Bible, Containing the Old and New Testaments (Revised Standard Version). 2514. นิวยอร์ค: สำนักพิมพ์ William Collins Sons & Co., Ltd.

Ibn Hesham, Abdul-Malek. เรื่อง Al-Serah Al-Nabaweyyah. เบรุต: สำนักพิมพ์ Dar El-Marefah.

แผนกกิจการศาสนาอิสลาม, สถานทูตประจำซาอุดิอาระเบีย, วอชิงตัน, โคลัมเบีย. 2532. เรื่อง Understanding Islam and the Muslims. วอชิงตัน, โคลัมเบีย: แผนกกิจการศาสนาอิสลาม, สถานทูตประจำซาอุดิอาระเบีย.

Kuenen, H. 2503. เรื่อง Marine Geology. นิวยอร์ค: สำนักพิมพ์ John Wiley & Sons, Inc.

Leeson, C. R. และ T. S. Leeson. 2524. เรื่อง Histology. ปรับปรุงครั้งที่ 4. ฟิลลาเดเฟีย: สำนักพิมพ์ W. B. Saunders Company.

Ludlam, F. H. 2523. เรื่อง Clouds and Storms. ลอนดอน: สำนักพิมพ์ The Pennsylvania State University Press.

Makky, Ahmad A. และคณะ. 2536. เรื่อง Ee’jaz al-Quran al-Kareem fee Wasf Anwa’ al-Riyah, al-Sohob, al-Matar. เมกกะห์: คณะกรรมการกำกับดูแลเรื่องสัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์ในพระคัมภีร์กุรอานและซุนนาห์.

Miller, Albert และ Jack C. Thompson. 2518. เรื่อง Elements of Meteorology. ปรับปรุงครั้งที่ 2. โคลัมบัส: สำนักพิมพ์ Charles E. Merrill Publishing Company.

Moore, Keith L.; E. Marshall Johnson; T. V. N. Persaud; Gerald C. Goeringer; Abdul-Majeed A. Zindani และ Mustafa A. Ahmed. 2535. เรื่อง Human Development as Described in the Quran and Sunnah. เมกกะห์: คณะกรรมการกำกับดูแลเรื่องสัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์ในพระคัมภีร์กุรอานและซุนนาห์.

Moore, Keith L.; A. A. Zindani; และคณะ. 2530. เรื่อง Al-E’jaz al-Elmy fee al-Naseyah (The scientific Miracles in the Front of the Head). เมกกะห์: คณะกรรมการกำกับดูแลเรื่องสัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์ในพระคัมภีร์กุรอานและซุนนาห์.

Moore, Keith L. และ T. V. N. Persaud. 2526. เรื่อง The Developing Human, Clinically Oriented Embryology, With Islamic Additions. ปรับปรุงครั้งที่ 5. ฟิลลาเดลเฟีย: สำนักพิมพ์ W. B. Saunders Company.

El-Naggar, Z. R. 2534. เรื่อง The Geological Concept of Mountains in the Quran. ปรับปรุงครั้งที่ 1. เฮิร์นดอน: สถาบันนานาชาติแนวคิดเรื่องศาสนาอิสลาม.

Neufeldt, V. 2537. เรื่อง Webster’s New World Dictionary. ปรับปรุงครั้งที่ 3. นิวยอร์ค: สำนักพิมพ์ Prentice Hall.

Neufeldt, V. 2537. เรื่อง Webster’s New World Dictionary. ปรับปรุงครั้งที่ 3. นิวยอร์ค: สำนักพิมพ์ Prentice Hall.

เรื่อง The New Encyclopaedia Britannica. 2524. ปรับปรุงครั้งที่ 15. ชิคาโก: สำนักพิมพ์ Encyclopaedia Britannica, Inc.

Noback, Charles R.; N. L. Strominger และ R. J. Demarest. 2534. เรื่อง The Human Nervous System, Introduction and Review. ปรับปรุงครั้งที่ 4. ฟิลลาเดลเฟีย: สำนักพิมพ์ Lea & Febiger.

Ostrogorsky, George. 2512. เรื่อง History of the Byzantine State. แปลมาจากภาษาเยอรมันโดย Joan Hussey. ฉบับปรับปรุงใหม่. นิวบรันซ์วิค: สำนักพิมพ์ Rutgers University Press.

Press, Frank และ Raymond Siever. 2525. เรื่อง Earth. ปรับปรุงครั้งที่ 3. ซานฟรานซิสโก: สำนักพิมพ์ W. H. Freeman and Company.

Ross, W. D.; และคณะ. 2506. เรื่อง The Works of Aristotle Translated into English: Meteorologica. เล่ม 3. ลอนดอน: สำนักพิมพ์ Oxford University Press.

Scorer, Richard และ Harry Wexler. 2506. เรื่อง A Colour Guide to Clouds. สำนักพิมพ์ Robert Maxwell.

Seeds, Michael A. 2524. เรื่อง Horizons, Exploring the Universe. เบลมองต์: สำนักพิมพ์ Wadsworth Publishing Company.

Seeley, Rod R.; Trent D. Stephens และ Philip Tate. 2539. เรื่อง Essentials of Anatomy & Physiology. ปรับปรุงครั้งที่ 2. เซนต์หลุยส์: สำนักพิมพ์ Mosby-Year Book, Inc.

Sykes, Percy. 2506. เรื่อง History of Persia. ปรับปรุงครั้งที่ 3. ลอนดอน: สำนักพิมพ์ Macmillan & CO Ltd.

Tarbuck, Edward J. และ Frederick K. Lutgens. 2525. เรื่อง Earth Scienc.e ปรับปรุงครั้งที่ 3. โคลัมบัส: สำนักพิมพ์ Charles E. Merrill Publishing Company.

Thurman, Harold V. 2531. เรื่อง Introductory Oceanography. ปรับปรุงครั้งที่ 5. โคลัมบัส: สำนักพิมพ์ Merrill Publishing Company.

Weinberg, Steven. 2527. เรื่อง The First Three Minutes, a Modern View of the Origin of the Universe. พิมพ์ครั้งที่ 5. นิวยอร์ค: สำนักพิมพ์ Bantam Books.

Al-Zarkashy, Badr Al-Deen. 2533. เรื่อง Al-Borhan fee Oloom Al-Quran. ปรับปรุงครั้งที่ 1. เบรุต: สำนักพิมพ์ Dar El-Marefah.

Zindani, A. A. เรื่อง This is the Truth (วีดีโอเทป). เมกกะห์: คณะกรรมการกำกับดูแลเรื่องสัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์ในพระคัมภีร์กุรอานและซุนนาห์.

หมายเลขของฮาดีธ

หมายเลขของฮาดีธ 1 ในหนังสือเล่มนี้ อ้างอิงตามดังนี้:

n Saheeh Muslim: ตามหมายเลขของ Muhammad F. Abdul-Baqy.

n  Saheeh Al-Bukhari: ตามหมายเลขของ Fath Al-Barii.

n Al-Tirmizi: ตามหมายเลขของ Ahmad Shaker.

n  Mosnad Ahmad: ตามหมายเลขของ Dar Ehya’ Al-Torath Al-Araby, Beirut.

n Mowatta’ Malek: ตามหมายเลขของ Mowatta’ Malek.

n  Abu-Dawood: ตามหมายเลขของ Muhammad Muhyi Al-Deen Abdul-Hameed.

n Ibn Majah: ตามหมายเลขของ Muhammad F. Abdul-Baqy.

n Al-Daremey: ตามหมายเลขของ Khalid Al-Saba Al-Alamy และ Fawwaz Ahmad Zamarly.
 

โฮมเพจ: www.islam-guide.com