คู่มือเพื่อความเข้าใจศาสนาอิสลามพร้อมภาพประกอบฉบับย่อ

You are here: Islam Guide โฮมเพจ > บทที่ 3, ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม > การแพร่ขยายของศาสนาอิสลามมีผลต่อการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างไร?

การแพร่ขยายของศาสนาอิสลามมีผลต่อการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างไร?

ศาสนาอิสลามสอนให้มนุษย์รู้จักใช้พลังสติปัญญาและการสังเกต ภายในสองสามปีของการแพร่ขยายของศาสนาอิสลาม . ความเจริญรุ่งเรืองและแหล่งแสวงหาความรู้เฟื่องฟูเป็นอย่างมาก เป็นการผสมผสานแนวความคิดของชาวตะวันออกและชาวตะวันตกเข้าด้วยกัน และความคิดใหม่กับความคิดเก่า อันนำมาซึ่งความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่ทั้งในด้านการแพทย์ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สถาปัตยกรรม ศิลป วรรณกรรม และประวัติศาสตร์ เกิดระบบที่สำคัญหลายอย่าง เช่น พืชคณิต ตัวเลขอารบิก และแนวคิดในเรื่องความเป็นศูนย์ (ซึ่งสำคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของเรื่องคณิตศาสตร์) ทั้งหมดนี้ได้รับการถ่ายทอดจากโลกมุสลิมไปยังยุโรปสมัยกลาง เครื่องมือที่มีความสลับซับซ้อนซึ่งทำให้ชาวยุโรปสามารถเดินเรือไปค้นพบสิ่งต่างๆ เช่น เครื่องมือวัดตำแหน่งของดวงดาว เครื่องมือวัดมุม และแผนที่การเดินเรือที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งทั้งหมดได้รับการพัฒนามาจากชาวมุสลิมทั้งสิ้น.
 

เครื่องมือวัดตำแหน่งดวงดาว: หนึ่งในเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญที่สุดได้รับการพัฒนามาจากชาวมุสลิมซึ่งนำมาใช้อย่างกว้างขวางทางตะวันตกจนกระทั่งปัจจุบันนี้.

เครื่องมือวัดตำแหน่งดวงดาว

นักการแพทย์ชาวมุสลิมได้ให้ความสนใจต่อการผ่าตัดและได้พัฒนาเครื่องมือผ่าตัดขึ้นมาหลายชนิดอย่างที่เห็นอยู่ในหนังสือโบราณฉบับนี้

นักการแพทย์ชาวมุสลิมได้ให้ความสนใจต่อการผ่าตัดและได้พัฒนาเครื่องมือผ่าตัดขึ้นมาหลายชนิดอย่างที่เห็นอยู่ในหนังสือโบราณฉบับนี้.

 

โฮมเพจ: www.islam-guide.com