คู่มือเพื่อความเข้าใจศาสนาอิสลามพร้อมภาพประกอบฉบับย่อ

You are here: Islam Guide โฮมเพจ > บทที่ 1, หลักฐานบางประการที่บอกถึงความเป็นจริงของศาสนาอิสลาม > (7)ความเจริญรุ่งเรืองอย่างมหัศจรรย์ของศาสนาอิสลาม

(7) ความเจริญรุ่งเรืองอย่างมหัศจรรย์ของศาสนาอิสลาม

ในตอนสุดท้ายของบทนี้ อาจเหมาะกับการอธิบายให้เห็นถึงเครื่องบ่งชี้ที่สำคัญในเรื่องความเป็นจริงของศาสนาอิสลาม เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในประเทศสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่เจริญเติบโตเร็วที่สุด รายละเอียดต่อไปนี้ถือเป็นข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้ :

n  ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่เจริญเติบโตเร็วที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือเป็นเครื่องชี้ทางและเสาหลักที่ช่วยค้ำจุนเสถียรภาพให้กับผู้คนจำนวนมากมายของเรา....” (Hillary Rodham Clinton จากLos Angeles Times).1

n  ชาวมุสลิมเป็นกลุ่มชนที่เจริญเติบโตเร็วที่สุดในโลก....” (The Population Reference Bureau จาก USA Today).2

n  …..ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่เจริญเติบโตเร็วที่สุดในประเทศ” (Geraldine Baum นักเขียนบทความเรื่องศาสนาให้แก่ Newsday จาก Newsday).3

n  ศาสนาอิสลาม ศาสนาที่เจริญเติบโตเร็วที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา..” (Ari L. Goldman จาก New York Times ).4

ปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้ชี้ให้เห็นว่าศาสนาอิสลามนั้นเป็นศาสนาที่ประทานมาจากพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริง ไม่มีเหตุผลใดที่จะคิดไปได้ว่า ผู้คนชาวอเมริกันและผู้คนในประเทศต่างๆ จำนวนมากมายได้หันมายอมรับนับถือศาสนาอิสลามโดยปราศจากการพินิจพิเคราะห์และการไตร่ตรองอย่างถ้วนถี่ก่อนที่จะสรุปว่าศาสนาอิสลามนั้นเป็นศาสนาที่แท้จริง. การหันมายอมรับนับถือของคนเหล่านี้นั้น มาจากประเทศต่างๆ ทุกชนชั้น ทุกเชื้อชาติ และทุกหมู่เหล่า ซึ่งรวมถึงนักวิทยาศาสตร์ ศาสตราจารย์ นักปรัชญา นักหนังสือพิมพ์ นักการเมือง นักแสดง และนักกีฬา เป็นต้น. 

ประเด็นต่างๆ ที่หยิบยกมากล่าวไว้ในบทนี้นั้น ถือว่าเป็นพยานหลักฐานบางประการเท่านั้นที่ช่วยสนับสนุนความเชื่อที่ว่าพระคัมภีร์กุรอานเป็นพระคัมภีร์ที่รจนามาจากพระผู้เป็นเจ้าโดยแท้ พระมูหะหมัด  เป็นพระศาสดาที่แท้จริง ประทานมาโดยพระผู้เป็นเจ้า และศาสนาอิสลามเป็นศาสนาจากพระผู้เป็นเจ้าโดยแท้จริง.
 

_____________________________

เชิงอรรถ:

(1)Larry B. Stammer, นักเขียนบทความเรื่องศาสนาให้แก่ Times “First Lady Breaks Ground With Muslims” จาก Los Angeles Times, ฉบับ Home Edition, Metro Section, Part B วันที่ 31 พฤษภาคม 2539 หน้า 3. Back from footnote (1)

(2)Timothy Kenny “Elsewhere in the World” จาก USA Today ฉบับ Final Edition, ภาคข่าว วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2532 หน้า 4A. Back from footnote (2)

(3)Geraldine Baum “For Love of Allah” จาก Newsday ฉบับ Nassau และ Suffolk Edition ตอนที่ 2 วันที่ 7 มีนาคม 2532 หน้า 4. Back from footnote (3)

(4) Ari L. Goldman “Mainstream Islam Rapidly Embraced By Black Americans” จาก New York Times ฉบับ Late City Final Edition วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2532 หน้า 1. Back from footnote (4)
 

โฮมเพจ: www.islam-guide.com