คู่มือเพื่อความเข้าใจศาสนาอิสลามพร้อมภาพประกอบฉบับย่อ

You are here: Islam Guide โฮมเพจe > บทที่ 1, หลักฐานบางประการที่บอกถึงความเป็นจริงของศาสนาอิสลาม > (4)โคลงบทต่างๆ ในพระคัมภีร์กุรอานที่กล่าวถึงเหตุการณ์ในอนาคตซึ่งในเวลาต่อมาได้เกิดขึ้นดังที่กล่าวไว้

(4) โคลงบทต่างๆ ในพระคัมภีร์กุรอานที่กล่าวถึงเหตุการณ์ในอนาคตซึ่งในเวลาต่อมาได้เกิดขึ้นดังที่กล่าวไว้

ดังตัวอย่างหนึ่งของเหตุการณ์ที่ได้กล่าวไว้ล่วงหน้าในพระคัมภีร์กุรอาน ได้แก่ ชัยชนะของชาวโรมันที่มีต่อชาวเปอร์เชียภายในเวลาสามถึงเก้าปีหลังจากที่ชาวโรมันเคยพ่ายแพ้ต่อชาวเปอร์เชียมาก่อน ซึ่งเรื่องนี้พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงตรัสไว้ในพระคัมภีร์กุรอานดังนี้:

 พวกโรมันถูกพิชิตแล้วในดินแดนอันใกล้นี้ แต่หลังจากการปราชัยของพวกเขาแล้วพวกเขาจะได้รับชัยชนะ ในเวลาไม่กี่ปีต่อมา (สามถึงเก้าปี)... (พระคัมภีร์กุรอาน 30:2-4)

ขอให้พวกเราดูว่าประวัติศาสตร์ได้บอกให้พวกเรารู้เกี่ยวกับสงครามเหล่านี้อย่างไร ในหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่า History of the Byzantine State ได้กล่าวว่า กองทัพโรมันได้พ่ายแพ้อย่างย่อยยับต่อแอนติออซ ในปี พ.ศ. 1156 และส่งผลให้ชาวเปอร์เชียขึ้นมามีความแข็งแกร่งเหนือกว่าชนเผ่าอื่นทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว.1 ในเวลานั้น ยากที่จะจินตนาการว่า ชาวโรมันจะเอาชนะชาวเปอร์เชียได้ แต่ในพระคัมภีร์กุรอานได้กล่าวไว้ล่วงหน้าว่า ชาวโรมันจะกลับมามีชัยชนะภายในสามถึงเก้าปี ในปี พ.ศ. 1165 เก้าปีหลังจากความพ่ายแพ้ของชาวโรมัน กองทัพทั้งสอง (โรมันและเปอร์เซีย) ได้มาประจัญหน้ากันอีกครั้งหนึ่งบนอาณาจักรอาร์เมเนี่ยน และผลลัพธ์ก็คือ ชัยชนะอย่างเด็ดขาดของชาวโรมันเหนือชาวเปอร์เซีย ซึ่งถือได้ว่าเป็นชัยชนะครั้งแรกหลังจากความพ่ายแพ้ของชาวโรมันเมื่อปี พ.ศ. 1156 เป็นต้นมา.2 คำพยากรณ์เป็นไปตามที่พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงตรัสไว้ในพระคัมภีร์กุรอานทุกประการ.

อีกทั้งยังมีโคลงบทอื่นๆ อีกจำนวนมากในพระคัมภีร์กุรอาน และคำกล่าวของพระศาสดามูหะหมัด ซึ่งกล่าวถึงเหตุการณ์ในอนาคตซึ่งต่อมาได้เกิดขึ้นจริงตามที่กล่าวไว้นั้น.
 

_____________________________

เชิงอรรถ:

(1) History of the Byzantine State โดย Ostrogorsky หน้า 95. Back from footnote (1)

(2)History of the Byzantine State โดย Ostrogorsky หน้า 100-101 และ History of Persia โดย Sykes เล่ม 1 หน้า 483-484 และดูที่ The New Encyclopaedia Britannica โดย Micropaedia เล่ม 4 หน้า 1036. Back from footnote (2)
 

โฮมเพจ: www.islam-guide.com