Baksiden av boken
En kort illustrert guide for å forstå islam

(Lukk dette vinduet for å gå tilbake til hovedsiden)

Back Cover of the Book, A Brief Illustrated Guide To Understanding Islam

Foto over: Profeten Mohammads   moské i Medina.

Tilbake til forsidebildet av boken