คู่มือเพื่อความเข้าใจศาสนาอิสลามพร้อมภาพประกอบฉบับย่อ

You are here: Islam Guide โฮมเพจ > บทที่ 1, หลักฐานบางประการที่บอกถึงความเป็นจริงของศาสนาอิสลาม > (2) ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ในการประพัทธ์โคลงสักหนึ่งบท ให้เทียบเท่าโคลงในพระคัมภีร์กุรอาน

(2) ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ในการประพัทธ์โคลงสักหนึ่งบท ให้เทียบเท่าโคลงในพระคัมภีร์กุรอาน

พระผู้เป็นเจ้าทรงตรัสไว้ในพระคัมภีร์กุรอานดังนี้ :

และถ้าหากสูเจ้า ยังคงคลางแคลงสงสัย ในสิ่งที่เราได้ส่งมาแก่บ่าวของเรา ก็ขอให้สูเจ้า จงแต่งขึ้นมาสักซูเราะฮ์หนึ่ง ที่เหมือนกับสิ่งนี้ สูเจ้าอาจจะเรียกใครอื่น นอกจากอัลลอฮ์มาช่วยเหลือสูเจ้าก็ได้ ถ้าหากสูเจ้าแน่จริง (ในความสงสัยก็จงทำ)แต่ถ้าหากสูเจ้าไม่ทำ และสูเจ้าก็ไม่มีทางที่จะทำได้ด้วย ดังนั้น จงระวังไฟ ที่ถูกเตรียมไว้สำหรับบรรดาผู้ปฏิเสธ ซึ่งจะมีมนุษย์และหินเป็นเชื้อเพลิงและ (มุฮัมมัด) จงแจ้งข่าวดี แก่บรรดาผู้ศรัทธา และประกอบการดีทั้งหลายว่า สำหรับพวกเขา คือสวนสวรรค์หลากหลาย ที่เบื้องล่าง มีลำน้ำหลายสายไหลผ่าน .(พระคัมภีร์กุรอาน 2:23-25)

นับตั้งแต่พระคัมภีร์กุรอานได้ถูกเปิดเผยเมื่อสิบสี่ทศวรรษที่ผ่านมา ยังไม่เคยมีบุคคลใดสามารถประพันธ์โคลงขึ้นเลยมาสักหนึ่งบทที่เทียบเท่าโคลงในพระคัมภีร์กุรอานที่มีทั้งความไพเราะ โวหารคมคาย วิจิตรบรรจง  มีบทบัญญัติที่แหลมคม มีข้อมูลที่ถูกต้อง มีการพยากรณ์ที่แม่นยำ อีกทั้งยังมีคุณลักษณะที่สมบูรณ์แบบอื่นๆ และโปรดสังเกตว่า บทที่สั้นที่สุดในพระคัมภีร์กุรอาน (บทที่ 108) ซึ่งมีเพียงสิบคำเท่านั้น ก็ยังไม่เคยมีบุคคลใดสามารถเอาชนะความท้าทายได้ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน.1  ชาวอาหรับที่ไม่มีความเชื่อบางคนซึ่งบุคคลเหล่านั้นต่างเป็นปัจจามิตรของพระศาสดามูหะหมัด  ได้พยายามเอาชนะความท้าทายดังกล่าวเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าพระมูหะหมัด   นั้นไม่ใช่พระศาสดาที่แท้จริง แต่พวกเขาทั้งหมดเหล่านั้นต่างต้องล้มเหลวในการกระทำเช่นนั้น.2  พวกเขาล้มเหลว ทั้งๆ ที่พระคัมภีร์กุรอานได้ถูกเปิดเผยเป็นภาษาของพวกเขาเองและยังเป็นภาษาท้องถิ่น อีกทั้งชาวอาหรับในสมัยของพระมูหะหมัดนั้น   ต่างเป็นคนที่มีวาทศิลป์ดีเยี่ยมซึ่งคุ้นเคยกับการเลือกใช้คำที่มีความไพเราะสละสลวยมาใช้ในการประพันธ์กาพย์และโคลงต่างๆ ซึ่งยังคงน่าอ่านและลิ้มรสในความซาบซึ้งได้มาจนทุกวันนี้.

โคลงบทที่สั้นที่สุดในพระคัมภีร์กุรอาน (บทที่ 108)

โคลงบทที่สั้นที่สุดในพระคัมภีร์กุรอาน (บทที่ 108)ซึ่งมีเพียงสิบคำเท่านั้น แต่ยังไม่เคยมีบุคคลใดที่สามารถเอาชนะความท้าทายนี้ได้ด้วยการประพันธ์โคลงสักหนึ่งบทที่เทียบเท่ากับโคลงในพระคัมภีร์กุรอานได้เลย.

 

_____________________________

เชิงอรรถ:

(1) ดู Al-Borhan fee Oloom Al-Quran, Al-Zarkashy, เล่ม 2 หน้า 224. Back from footnote (1)

(2) ดู Al-Borhan fee Oloom Al-Quran, Al-Zarkashy, เล่ม 2 หน้า 226. Back from footnote (2)
 

โฮมเพจ: www.islam-guide.com