Väike värviline abimees islami mõistmiseks

Sa oled siin: Islami juht avaleht > Kasutatud kirjandus

Kasutatud kirjandus

Ahrens, C. Donald. 1988. Meteorology Today (3. väljaanne) (Meteoroloogia täna) St. Paul, West Publishing Company.

Anderson, Ralph K. ja teised. 1978. The Use of Satellite Pictures in Weather Analysis and Forecasting. (Satelliitpiltide kasutus ilma analüüsimisel ning ennustamisel) Geneva, Secretarial of the World Meteorological Organization.

Anthes, Richard A., John J. Cahir, Alistair B. Fraser, ja Hans A. Panofsky. 1981. The Atmosphere (Atmosfäär) (3. väljaanne). Columbus, Charles E. Merrill Publishing Company.

Barker, Kenneth; and others. 1985. The NIV Study Bible, New International Version. (Piibel – Uus Rahvusvaheline Versioon) Grand Rapids, Michigan, Zondervan Publishing House.

Bodin, Svante. 1978. Weather and Climate. (Ilm ja kliima) Poole, Dorest: Blandford Press Ltd.

Cailleux, Andre’. 1968. Anatomy of the Earth. (Maa anatoomia) London: World University Library.

Couper, Heather; and Nigel Henbest. 1995. The Space Atlas. (Kosmoseatlas) London: Dorling Kindersley Limited.

Davis, Richard A., Jr. 1972. Principles of Oceanography.(Okeanograafia põhimõtted) Don Mills, Ontario: Addison-Wesley Publishing Company.

Douglas, J. D.; and Merrill C. Tenney. 1989. NIV Compact Dictionary of the Bible. (Uue Rahvusvahelise Versiooni Piibli väike sõnaraamat) Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House.

Elder, Danny; and John Pernetta. 1991. Oceans. (Ookeanid) London: Mitchell Beazley Publishers.

Famighetti, Robert. 1996. The World Almanac and Book of Facts 1996. (Maailma almanah ja faktiraamat) Mahwah, New Jersey: World Almanac Books.

Gross, M. Grant. 1993. Oceanography, a View of Earth. (Okeanograafia, vaade Maale) (6. väljaanne). Englewood Cliffs: Prentice-Hall, Inc.

Hickman, Cleveland P.; and others. 1979. Integrated Principles of Zoology.(Zooloogia üldised põhimõtted) (6. väljaanne) St. Louis: The C. V. Mosby Company.

Al-Hilali, Muhammad T.; and Muhammad M. Khan. 1994. Interpretation of the Meanings of The Noble Quran in the English Language (Püha Koraani tähenduse tõlge inglise keelde) (4. parandatud väljaanne). Riyadh: Maktaba Dar-us-Salam.

The Holy Bible, Containing the Old and New Testaments (Revised Standard Version) (Püha Piibel, Uue ja Vana Testamendiga) (parandatud standardväljaanne). 1971. New York: William Collins Sons & Co., Ltd.

Ibn Hesham, Abdul-Malek. Al-Serah Al-Nabaweyyah. (Prohveti elulugu) Beirut: Dar El-Marefah.

The Islamic Affairs Department, The Embassy of Saudi Arabia, Washington, DC. 1989. Understanding Islam and the Muslims. (Islami ja moslemite mõistmiseks) Washington, DC: The Islamic Affairs Department, The Embassy of Saudi Arabia.

Kuenen, H. 1960. Marine Geology (Mere geoloogia) . New York: John Wiley & Sons, Inc.

Leeson, C. R.; and T. S. Leeson. 1981. Histology (Histoloogia) (4. väljaanne). 4th ed. Philadelphia: W. B. Saunders Company.

Ludlam, F. H. 1980. Clouds and Storms (Pilved ja tormid) . London: The Pennsylvania State University Press.

Makky, Ahmad A.; and others. 1993. Eejaz al-Quran al-Kareem fee Wasf Anwa al-Riyah, al-Sohob, al-Matar. Makkah: Commission on Scientific Signs of the Quran and Sunnah.

Miller, Albert; and Jack C. Thompson. 1975. Elements of Meteorology. (Meteoroloogiast) (2. väljaanne). Columbus: Charles E. Merrill Publishing Company.

Moore, Keith L.; E. Marshall Johnson; T. V. N. Persaud; Gerald C. Goeringer; Abdul-Majeed A. Zindani; and Mustafa A. Ahmed. 1992. Human Development as Described in the Quran and Sunnah. (Inimloote arengust, nagu seda on kirjeldatud Koraanis ja Sunnas) Makkah: Commission on Scientific Signs of the Quran and Sunnah.

Moore, Keith L.; A. A. Zindani; and others. 1987. Al-Ejaz al-Elmy fee al-Naseyah (The scientific Miracles in the Front of the Head) (Teaduslikud imed lauba all). Makkah: Commission on Scientific Signs of the Quran and Sunnah.

Moore, Keith L. 1983. The Developing Human, Clinically Oriented Embryology, With Islamic Additions. (Arenev inimene, kliiniline embrüoloogia lisanditega islamist) (3. väljaanne). Jeddah: Dar Al-Qiblah.

Moore, Keith L.; and T. V. N. Persaud. 1993. The Developing Human, Clinically Oriented Embryology. (Arenev inimene, kliiniline embrüoloogia) (5. väljaanne). Philadelphia: W. B. Saunders Company.

El-Naggar, Z. R. 1991. The Geological Concept of Mountains in the Quran. (Mägede geoloogiline ehitus Koraanis) (1. väljaanne). Herndon: International Institute of Islamic Thought.

Neufeldt, V. 1994. Websters New World Dictionary. (Websteri uus maailmasõnaraamat) (3. väljaanne). . New York: Prentice Hall.

The New Encyclopaedia Britannica. (Uus Encyclopaedia Britannica) 1981 (15. väljaanne). Chicago: Encyclopaedia Britannica, Inc.

Noback, Charles R.; N. L. Strominger; and R. J. Demarest. 1991. The Human Nervous System, Introduction and Review.(Inimese närvisüsteem, sissejuhatus ja kordamine) (4. väljaanne). Philadelphia: Lea & Febiger.

Ostrogorsky, George. 1969. History of the Byzantine State. (Bütsantsi riigi ajalugu) Saksa keelest tõlkinud Joan Hussey (parandatud väljaanne). New Brunswick: Rutgers University Press.

Press, Frank; and Raymond Siever. 1982. Earth. (Maa) (3. väljaanne). San Francisco: W. H. Freeman and Company.

Ross, W. D.; and others. 1963. The Works of Aristotle Translated into English: Meteorologica. (Aristotelese teosed tõlgitud inglise keelde: Meteorologica) Vol. 3. London: Oxford University Press.

Scorer, Richard; and Harry Wexler. 1963. A Colour Guide to Clouds.(Värviline pilvejuht) Robert Maxwell.

Seeds, Michael A. 1981. Horizons, Exploring the Universe(Horisondid, universumit uurides). Belmont: Wadsworth Publishing Company.

Seeley, Rod R.; Trent D. Stephens; and Philip Tate. 1996. Essentials of Anatomy & Physiology. (Elementaarne anatoomiast ja füsioloogiast) (2. väljaanne). St. Louis: Mosby-Year Book, Inc.

Sykes, Percy. 1963. History of Persia. (Pärsia ajalugu) (3. väljaanne). London: Macmillan & CO Ltd.

Tarbuck, Edward J.; and Frederick K. Lutgens. 1982. Earth Science. (Teadus Maast) (3. väljaanne). Columbus: Charles E. Merrill Publishing Company.

Thurman, Harold V. 1988. Introductory Oceanography. (Sissejuhatus okeanograafiasse) (5. väljaanne). Columbus: Merrill Publishing Company.

Weinberg, Steven. 1984. The First Three Minutes, a Modern View of the Origin of the Universe. (Esimesed kolm minutit, modernne vaade universumi algusesse) (5. trükk). New York: Bantam Books.

Al-Zarkashy, Badr Al-Deen. 1990. Al-Borhan fee Oloom Al-Quran. (1. väljaanne). Beirut: Dar El-Marefah.

Zindani, A. A. This is the Truth (See on tõde) (videokassett). Makkah: Commission on Scientific Signs of the Quran and Sunnah.

Hadith'ide nummerdamine:

Raamatus põhineb hadith’ide1 nummerdamine järgnevalt:

n  Saheeh Muslim: vastavalt Muhammad F. Abdul-Baqy nummerdamisele.

n  Saheeh Al-Bukhari: vastavalt Fath Al- Bari nummerdamisele .

n  Al-Tirmizi: vastavalt Ahmad Shaker nummerdamisele.

n  Mosnad Ahmad: vastavalt Dar Ehya’ Al-Torath Al-Araby nummerdamisele, Beirut.

n  Mowatta Malek: vastavalt Muwatta’ Malek nummerdamisele.

n  Abu-Dawood: Muhammad Muhyi Al-Deen Abdul-Hamid nummerdamisele.

n  Ibn Majah: vastavalt Muhammad F. Abdul-Baqy nummerdamisele

n  Al-Daremey: vastavalt Khalid Al-Saba Al-Alamy ja Fawwaz Ahmad Zamarly nummerdamisele..
 

_____________________________

Märkused:

(1)

Hadith on on prohvet Muhammedi   kaaslaste poolt usaldusväärselt edastatud jutustus sellest, mida ta ütles, tegi või heaks kiitis. Tagasi (1) 
 

Avaleht: www.islam-guide.com