Väike värviline abimees islami mõistmiseks

Sa oled siin: Islami juht avaleht > Eessõna

 Eessõna

See kolme peatükiga raamat on loodetavasti abiks islamiga tutvumisel.

Esimene peatükk, Tõendeid islami õigsusest, püüab vastata mõningatele olulistele küsimustele, mida paljud inimesed esitavad:

n  Kas Koraan on tõesti Jumala otsene sõna, Tema enda poolt ilmutatud?

n  Kas Muhammed 1 on tõesti Jumala poolt saadetud prohvet?

n  Kas islam on tõesti Jumala poolt saadetud religioon?

Käesolevas peatükis on juttu kuuest erinevast tõendist:

1)  Teaduslikud imed Koraanis: Selles osas peatutakse mõnedel hiljuti avastatud teaduslikel faktidel ( illustratsioonidega), mis on Koraanis kirjas olnud juba 14 sajandit.

2)  Ületamatu väljakutse teha järgi kasvõi üks Koraani peatükk: Jumal on Koraanis esitanud inimkonnale väljakutse teha järgi kasvõi üks Koraani peatükk. Sellest ajast, kui Koraan 14 sajandit tagasi ilmutati kuni tänapäevani välja ei ole keegi suutnud midagi sellist korda saata, kuigi Koraani kõige lühem peatükk (nr. 108) on vaid 10 sõna pikk.

3)  Piibli ennustus islami prohveti Muhammedi , tulekust: Selles osas on juttu mõnedest Piibli ennustustest prohvet Muhammedi tuleku kohta.

4)  Koraani värsid, milles on juttu nüüdseks teoks saanud sündmustest: Koraan mainib tulevikusündmusi, mis hiljem on ka teoks saanud, nagu näitkes roomlaste võit pärslaste üle.

5) Prohvet Muhammedi   poolt toime pandud imed: Prohvet Muhammed   on korda saatnud mitmeid imesid, mille tunnistajateks on olnud paljud.

6) Muhammedi lihtne elu: Muhammedi   lihtne eluviis on tõestuseks selle kohta, et ta ei olnud valeprohvet, kes inimesi pettis materiaalse vara, kuulsuse või võimu saavutamiseks.

Nendest kuuest tõendist võime järeldada järgmist:

n  Koraan on Jumala sõna, Tema enda poolt ilmutatud.

n  Muhammed  oli tõesti Jumala poolt läkitatud prohvet.

n  Islam on tõesti Jumala poolt saadetud religioon.

Kui tahame teada, kas üks religioon on õige või vale, ei tohi me selle üle otsusamist jätta oma emotsioonide, tunnete ja kommete kätte. Peaksime laskma selle otsuse tegemisel valitseda oma mõistusel ja intelligentsil. Iga kord, kui Jumal saatis prohveti, andis Ta talle toeks imesid ja tõestusi selle kohta, et ta on tõesti Jumala poolt saadetud prohvet ning seega on tema õpetatud religioon õige.

Teine peatükk, Mõned islami hüved, räägib mõnedest islami poolt inimesele pakutavatest hüvedest, nagu näiteks:

1)  Uks igavesse Paradiisi

2)  Pääsemine Põrgutulest

3)  Tõeline õnn ja sisemine rahu

4)  Andestus kõikide eelnevate pattude eest

Kolmas peatükk, Üldine teave islami kohta, annab meile islamist üldist informatsiooni, parandab mõned üldlevinud valearvamused ning vastab tihti esitatavatele küsimustele, nagu näiteks:

n  Mida ütleb islam terrorismi kohta?

n  Milline on naise staatus islamis?
 

_____________________________

Märkused:

(1) Araabiakeelsed sõnad tähendavad: „Jumala rahu ja õnnistus olgu temaga” ( Nende araabiakeelsete sõnade suurendamiseks, vajuta siia)Tagasi märkuse juurest (1)
 

Avaleht www.islam-guide.com