Jumala, kõige Armulisema, Halastavama nimel

A Brief Illustrated Guide To Understanding Islam

 
Kas soovid paremini mõista islamit, moslemeid ja Püha Koraani?

Külasta siis nüüd ühte parimatest internetilehekülgedest islami kohta, milles üles pandud raamat  - Väike värviline abiline islami mõistmiseks - on nüüd saadaval ka eesti keeles, aadressil:
www.islam-guide.com

See raamat on kirjutatud selleks, et võiksime paremini mõista islamit, moslemeid ja Püha Koraani.

A Brief Illustrated Guide To Understanding Islam Cover

Mõned teemad, mida selles raamatus käsitletakse: :

n  Tõendid selle kohta, et islam on usk Jumalalt

n  Tõendid selle kohta, et Koraan on
    Jumala enda sõna

n  Teaduslikud imed Koraanis
    (koos illustratsioonidega)

n  Miks on Muhammed Jumala poolt
    saadtud prohvet

n  Islami hüved,
    nagu näiteks Paradiis

n  Üldine info islami kohta

n  Põhilised islami usutõed

n  Parandused üldlevinud valedele
    islami kohta

n  Naiste staatus islamis

n  Mida ütleb islam terrorismi kohta

Lisaks sisaldab see raamat:

n  43 illustratsiooni (nendest 39 värvilised)

n  Hulgaliselt informatsiooni, viiteid,
    bibliograafiat

n  Paljude professorite ning
    haritlaste märkusi

n  Teksti, mis on kergesti loetav
    kuid samas 100% teaduslik