Väike värviline abimees islami mõistmiseks

Sa oled siin: Islami juht avaleht > Peatükk 3, Üldine teave islami kohta > Kas on peale Koraani olemas mõni muu püha teabeallikas??

Kas on peale Koraani
olemas mõni muu
püha teabeallikas?

Jah.  Sunna (see, mida prohvet Muhammed   ütles, tegi või heaks kiitis või keelas) on teine teabeallikas islamis. Sunna koosneb hadith’idest, mis on prohvet Muhammedi   kaaslaste poolt usaldusväärselt edastatud jutustused selle kohta, mida ta ütles, tegi või heaks kiitis. Usk Sunnasse on islami üks põhiline usutõde.
 

 

Avaleht: www.islam-guide.com