Väike värviline abimees islami mõistmiseks

Sa oled siin: Islami juht avaleht > Peatükk 3, Üldine teave islami kohta > Mida usuvad moslemid Jeesuse kohta?

Mida usuvad moslemid Jeesuse kohta?

Moslemid peavad Jeesusest lugu ja austavad teda (rahu olgu temaga). Nad peavad teda inimkonnale saadetud Jumala sõnumitoojatest üheks suuremaks. Koraan kinnitab tema sündi neitsist ja Koraani üks peatükk kannab koguni pealkirja „Maryam” (Maarja). Koraan kirjeldab Jeesuse sündi järgnevalt:

 Kui inglid ütlesid: „Maarja, Jumal saadab sulle häid uudiseid Tema Sõnast („Saa!”). Tema nimeks saab Messias Jeesus, Maarja poeg, keda austatakse nii siinses elus kui ka Teispoolsuses ja tema on üks lähedastest (Jumalale). Ta räägib inimestega oma hällist ja siis, kui ta on juba täiskasvanu, ja ta on üks õiglaste seast.” Ta (Maarja) küsis: „Mu Issand, kuidas ma võin saada lapse, kui ükski mees pole mind puudutanud?” Ta (ingel) vastas: „Nii (saab see olema), Jumal loob seda, mida soovib. Kui Ta on midagi otsustanud, ütleb Ta ainult „Saa!”
ja see on. 
(Koraan, 3:59)

Jeesus sündis ime läbi Jumala käsul, mille läbi sai ka Aadam olema lausa ilma vanemateta. Jumal on öelnud:

 “Ma olen tulnud teie juurde märgiga teie Issandalt. Ma voolin teile savist linnu kuju, ma hingan selle sisse ja Jumala loal saab sellest lind. Ma tervendan pimedana sündinuid ja pidalitõbiseid. Ja Jumala loal äratan ma surnud ellu. Ja ma ütlen teile, mida te oma majades sööte ja hoiate..”  (Koraan, 3:49)

Moslemid usuvad, et Jeesust ei löödud risti. Jeesuse vaenlaste plaan oli ta risti lüüa, kuid Jumal päästis ta ja tõstis ta üles Enda juurde. Üks teine mees tehti Jeesuse sarnaseks, Jeesuse vaenlased võtsid selle mehe ja lõid ta risti, arvates et see oli Jeesus. Jumal on öelnud:

 Nad ütlesid: „Me tapsime Messia Jeesuse, Maarja poja, Jumala sõnumitooja.” Nad ei tapnud teda, ega löönud teda ka risti, vaid see näis neile nii ..  (Koraan, 4:157)

Ei Muhammed  ega Jeesus ei tulnud muutma põhiõpetust usust Ainujumalasse, mille olid toonud varasemad prohvetid, vaid pigem tulid nad seda kinnitama ja uuendama .1
 

Al-Aqsa mošee Jeruusalemmas

Al-Aqsa mošee Jeruusalemmas

_____________________________

Märkused:

(1) Moslemid usuvad, et Jumal ilmutas Jeesusele püha raamatu, mida nimetatakse „Inžiil” ja mille mõningad osad võivad olla alles Jumala õpetustes Jeesusele Uues Testamendis. Kuid see ei tähenda, et moslemid usuvad Piiblisse sellisel kujul, nagu see tänapäeval kättesaadav on, kuna tegu ei ole Jumala poolt ilmutatud originaalpühakirjaga. Piibli raamatuid on muudetud, nendes on tehtud lisandusi ja kärpimisi. Seda on öelnud ka komitee, kelle ülesandeks oli „Püha Piibli (ümbertöötatud standardversiooni)” üle vaatamine. Komitee koosnes kolmekümne kahest õpetlasest liikmest. Nad kinnitasid viiekümnest esindajast koosneva koostööd tegeva usulahkude nõuandva kogu arvustused ja soovitused. Komitee ütles „Püha Piibli (ümbertöötatud standardversiooni)” sissejuhatuses, lk. 4: „Mõnes kohas on ilmne, et tekst on kannatanud ülekantuse all, kuid ükski versioon ei taga rahuldavat taastamist võimaldavat materjali. Siin võib vaid järgida kompetentsete õpetlaste parimaid hinnanguid kui kõige tõenäolisemat originaalteksti taastamise vahendit.” Komitee ütles ka eessõnas, lk.3: „On lisatud märkuseid, mis viitavad olulistele kõrvalekalletele, lisamistele ja väljajätmistele vanades raamatutes (Mt 9:34; Mk 3:16; 7:4; Lk 24:32,51 jne.).” Rohkema informatsiooni saamiseks Piibli muutmise kohta, palun külastage Confessions of the New American Bible ja Bible ContradictionsTagasi (1)
 

Avaleht: www.islam-guide.com