Väike värviline abimees islami mõistmiseks

Sa oled siin: Islami juht avaleht > Peatükk 1, Tõendeid islami õigsusest > (1) Teaduslikud imed Koraanis > F) Sügavad mered ja siselained Koraanis

F) Sügavad mered ja siselained Koraanis:

Jumal on Koraanis öelnud:

Kuid (uskmatute seisund) on nagu pimedus laias ja sügavas meres, kaetud lainetega, milledel omakorda lained, millede kohal pilved. Pimedus pimedusel, nii et kui käsi välja sirutada, ei ole võimalik seda näha ... (Koraan, 24:40)

See värss räägib meile sügaval meres olevast pimedusest, kus inimsilmal ei ole võimalik väljasirutatud kätt näha. Meri muutub pimedaks alates 200 meetrist, kuhu valgust peaaegu enam ei paista (joonis 15). Sügavamal kui 1000 meetrit ei ole enam üldse valgust. 1  Inimene ei suuda ilma vastava varustuse või allveelaevata sukelduda sügavamale kui 40 meetrit. Alates 200 meetri sügavusest ei ole inimene enam võimeline ilma tehnikata ellu jääma.

Joonis 15: Merepind peegeldab 3-30 % valgusest. Seejäral neelduvad üksteise järel esimese 200. meetri sügavuses kõik 7 valgusspektrumi värvi, välja arvatud sinine. (Elder & Pernetta. Oceans. Lk. 27)

Teadlased avastasid selle pimeduse alles hiljuti, tänu erivarustusele ning allveelaevadele, mis võimaldasid neil laskuda mere põhjas olevasse pimedasse sügavikku.

Tsiteeritud värsist („... kaetud lainetega, milledel omakorda lained, millede kohal pilved ...”) võime järeldada, et merede ja ookeanide sügavad veed on kaetud lainetega, mida katavad omakorda lained. On arusaadav, et teise kihi lainete puhul on tegu kõigile nähtavate pindmiste lainetega, kuna värss märgib, et nende lainete kohal on pilved. Kuid kuidas jääb esimeste lainetega? 2 (joonis 16).

Joonis 16

Joonis 16: Siselained kahe erineva tihedusega veekihi vahel. Alumine veekiht on kõrgema tihedusastmega kui ülemine. (Gross. Oceanography. Lk. 204)

Teadlased on hiljuti avastanud, et on olemas ka siselained, mis „esinevad erineva tihedusega vete vahel” Siselained katavad merede ja ookeanide sügavamat vett, kuna sügaval veel on kõrgem tihedusaste kui pinnaveel.3
 

_____________________________

Märkused:

(1) Oceans, Elder and Pernetta, lk. 27. Tagasi (1)

(2) Oceanography, Gross, lk. 205. Tagasi (2)

(3) Oceanography, Gross, lk. 205. Tagasi (3)
 

Avaleht: www.islam-guide.com